Vizija

Veikli, besimokanti gimnazija, tenkinanti jaunosios kartos poreikius mokytis pagal visas ugdymo programas savoje aplinkoje.

Misija

Užpalių gimnazija sudaro galimybes mokytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, ugdyti svarbius komunikacinius, socialinius, informacinius gebėjimus, padedančius save realizuoti šiuolaikinėje visuomenėje.

Vertybės

  • veiklumas
  • bendradarbiavimas
  • atsakomybė
  • kūrybiškumas
  • šiuolaikiškumas
  • kultūringas elgesys.

Prioritetai:

  • Savarankiška, iniciatyvi asmenybė.
  • Bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra
Joomla templates by a4joomla