Utenos r. Užpalių gimanizjos mokiniai dalyvauja Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0048 „Keturios gamtos stichijos mokinių pažangai“ projekte. Projektas skirtas Gamtos mokslų mokymosi motyvacijos didinimui, dalyko temų supratimo gilinimui, praktinio taikymo gebėjimų plėtrai 8 klasių mokiniams.
Pasinaudodami už projekto lėšas įsigytomis mokymo priemonėmis aštuntokai, tyrinėjo augalų žiedus, braižė žiedo diagramas, gamino žiedadulkių mikropreparatus ir stebėjo jas mikroskopu.
Biologijos mokytoja Neringa Šukienė

241701087 1076174999808282 3517574135503683656 n 241812262 198635702268653 898248627612299982 n 241825126 224847692946978 4928165018531124376 n n

Rugsėjo 20 d. Užpalių gimnazijoje pradėtas testavimas (savikontrolė) greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais (LIETUVOS RESPUBLIKOS SAM VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO SPRENDIMU „DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE“).

Testuojasi tik tie mokiniai, kurie turi pasirašytus sutikimus. Dalyvavimas testavime yra savanoriškas, todėl bet kada pagal laisvos formos prašymą mokinys gali iš jo pasitraukti arba pasirašęs sutikimą prisijungti prie testavimo.

Testuotis nereikia tiems mokiniams, kurie pasiskiepiję koronaviruso vakcina (po pilno pasiskiepijimo praėję 14 dienų), sirgę COVID-19 liga (nuo teigiamo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų), turi teigiamą antikūnų (serologinio imunologinio tyrimo) atsakymą (prieš mažiau nei 60 dienų) arba 48 val. galiojantį SARS-CoV-2 PGR tyrimo atsakymą.

Ką daryti, jei testas parodys teigiamą rezultatą? Savikontrolės testas nėra laikomas COVID-19 ligos patvirtinimu. To mokinio tėvams bus rekomenduojama registruotis SARS-CoV-2 PGR tyrimui mobiliajame punkte ir izoliuotis, kol bus gautas PGR atsakymas. Kiti mokiniai toliau mokosi iki atskiro pranešimo, nes jų testas buvo neigiamas.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SAM VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO SPRENDIMAS „DĖL SAVIVALDYBIŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURŲ DALYVAVIMO COVID-19 LIGOS ATVEJŲ IR PROTRŪKIŲ TYRIME“

Šiuo sprendimu mokyklų visuomenės sveikatos specialistai įpareigoti tirti atvejus mokyklose, kuriose vykdo sveikatos priežiūrą. Taigi, jei Užpalių gimnazijoje bus patvirtintas COVID-19 ligos atvejis, aš turėsiu rinkti informaciją apie asmenis, turėjusius didelės rizikos sąlytį su sergančiuoju. Tokiu atveju reikia apklausti daug asmenų, dirbti tektų ir po darbo bei išeiginėm dienom (atvejį privaloma ištirti per 24 val.). Izoliuotis nereikėtų tiems mokiniams, kurie vakcinuoti, turi antikūnų arba persirgę COVID-19 liga. Bet tam reikia pateikti galiojančius dokumentus, kas užima daug laiko. Todėl prašau tėvų ( nėprivaloma) iš anksto pateikti tokius dokumentus man arba klasės vadovui- kuo labiau pasitikit, nesvarbu kokia forma: atšviestus, fotografuotus ir kt. Jokiems kitokiems tikslams tie dokumentai nebus naudojami.

Dėkoju už supratingumą, tikiuosi paramos šiuo nelengvu mums visiems laikotarpiu.

Mano tel. 8 606 15492 (darbo laikas kasdien 800 – 1330, išskyrus ketvirtadienį), el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba rašyti į el. dienyną.

Būkite sveiki!

Rita Latvėnienė,

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje

„Lietuvos Junior Achievement“ kasmet skatina moksleivius kurti savo pirmąsias bendroves, išbandyti verslą ir pamėginti savo produktą ar paslaugą parduoti realioje rinkoje. Šiemet dėka verslumo ir eksporto plėtros agentūros „Versli Lietuva“ iniciatyvos, verslumo ugdymo programa „AcceleratorX“ įjungė dar aukštesnę pavarą – jau apmokyta daugiau nei 70 naujų mokytojų, prisijungė daugiau nei 40 naujų mokyklų ir tikimasi, jog po kelių mėnesių net 3000 moksleivių bus įsitraukę į savo šviežio verslo rūpesčius ir pirmąsias antreprenerystės patirtis.
Mokyklos galėtų virsti mažaisiais verslumo inkubatoriais
„Lietuvos Junior Achievement“ projekto vadovė Loreta Eimontaitė sako, jog organizacija siekia sisteminio pokyčio, kad verslumo būtų mokoma kiekvienoje mokykloje ir klasėje, kad kiekvienas moksleivis galėtų įkurti savo bendrovę: identifikuoti problemą, kurti produktą, įgyvendinti marketingo planą ir galiausiai tą produktą parduoti. „AcceleratorX“ programos metu moksleiviai praeina visą verslo kūrimo ciklą, įgaudami praktinių verslumo įgūdžių bei drąsos įgyvendinti savo verslo idėjas.
„Retoriškai klausiu, kaip užauginti laimingą žmogų? Leisti jam veikti, pačiam. Kuo daugiau mokyklų įsitrauks į šią programą, tuo daugiau jų matys poveikį: kaip moksleiviai tobulėja, vis labiau pasitiki savo galia veikti, kaip kinta jų mokymosi rezultatai ir svarbiausia atrandama prasmė, kodėl svarbu mokytis matematikos, lietuvių, chemijos ar kitų dalykų, nes jie pritaikomi praktikoje, realiame gyvenime kuriant savo pirmuosius startuolius. Kartu auginame Lietuvoje jaunimą ateičiai, suteikdami taip svarbių 21 a. kompetencijų – kritinio mąstymo, kūrybingumo, finansinio raštingumo, savarankiškumo. Siekiame, kad mokyklos virstų tikrais verslumo inkubatoriais!“ – sako „Lietuvos Junior Achievement“ vadovė Andželika Rusteikienė.
Šiuo metu prie „AcceleratorX“ programos prisijungė 45 naujos mokyklos ir lygiai tiek pat ekspertinių mokyklų, jau keletą metų sėkmingai įgyvendinančių praktinio verslumo ugdymo programą.
Rugsėjo 24d. Utenos r. Užpalių gimnazijos (Ig –IVg) klasių komandos dalyvaus nuotolinėje „AcceleratorX“ inovacijų ir verslumo stovykloje.

pl

Dar neišblėsus septyniasdešimt trečiosios abiturientų laidos išleistuvių įspūdžiams, vis pasigirsta klausimų apie abiturientų pasiekimus brandos egzaminuose. Galime pasidalinti keletu detalių. LR brandos atestatui, liudijančiam įgytą bendrąjį vidurinį išsilavinimą, abiturientai privalėjo išlaikyti ne mažiau kaip du egzaminus: privalomąjį lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirinktąjį. Brandos atestatus pelnė visi 12 šios laidos abiturientų: Vytautas Čeplinskas, Rimgailė Geleževičiūtė, Odeta Kirvelytė, Deimantė Janukėnaitė, Karolis Kuodis, Samanta Sidabraitė, Dominykas Šarakauskas, Paulina Juzėnaitė, Gytis Malinauskas, Viktorija Tamulytė, Marius Pranaitis, Mantas Zabulis.
Mūsų abiturientai pasirinko ir laikė 39 brandos egzaminus: 12 mokyklinių ir 27 valstybinius brandos egzaminus. Išlaikyti 36 (apytiksliai 92 %) pasirinkti brandos egzaminai. Biologijos VBE pasirinko 7 mokiniai, visi egzaminą išlaikė (bendras įvertinimo vidurkis - 47 balai). Fiziką rinkosi 2 mokiniai, abu egzaminą išlaikė, įvertinti 90 ir 25 balais. Anglų kalbos egzaminą rinkosi 4 mokiniai, visi sėkmingai išlaikė (bendras įvertinimo vidurkis - 64 balai). Rusų kalbos egzaminą rinkosi ir sėkmingai išlaikė vienas mokinys (65 balai). Matematika tapo iššūkiu: iš septynių laikiusiųjų egzaminą trims šiek tiek pritrūko sėkmės. Mokyklinį dailės egzaminą pasirinko ir išlaikė du mokiniai (įvertinimai 7 ir 5). Technologijų egzaminas taip pat sekėsi - jį išlaikė visi trys pasirinkę mokiniai (įvertinimai 10, 9, 7). Privalomasis lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas buvo sėkmingas visiems abiturientams: 7 pasirinko ir išlaikė mokyklinį brandos egzaminą (įvertinimai nuo 8 iki 4 balų), o kiti penki pasirinko valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą, kurio įvertinimai itin aukšti: nuo 100 iki 74 balų (100, 96, 87, 86, 74). Šimtuką lietuvių kalbos ir literatūros egzamine pelnė Viktorija Tamulytė. Ši abiturientė apdovanota Utenos r. savivaldybės administracijos pinigine premija už aukščiausiąjį pasiekimą, laikant VBE. Viktorija - šių metų auksinė abiturientė.
Smagu, kad visi dvylika abiturientų sėkmingai įveikė nuotolinio mokymosi bei kitokius iššūkius ir įgijo vidurinį išsilavinimą. Smagu, kad visos dvylika šeimų, kuriose subrendo abiturientai, gali džiaugtis ir didžiuotis savo vaikų pasiekimais. Smagu, kad galime padėkoti profesionaliam mokytojų kolektyvui, sėkmingai atlikusiam misiją – ugdyti ir auklėti, suteikti sparnus gyvenimo skrydžiui.
Prasmingų sprendimų, sėkmingų pasirinkimų.


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Renata Gavėnienė.

1 2

Nuoroda

1. Švietimo įstaigų administracijoms, įgyvendinančioms ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr.1418 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo" pakeitimo" 2.2.9.1. punktu, tęsti bendravimą ir bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais (įtėviais, globėjais) dėl vaiko darželio nelankymo karantino laikotarpiu, kai tėvai (įtėviai, globėjai) turi galimybę dirbti nuotoliniu būdu.
2. Švietimo įstaigų administracijoms, įgyvendinančioms ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, griežtai vykdyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro- valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ įgyvendinimą.

Dokumentas

Nuoroda į dokumentą

Kinijoje protrūkį sukėlęs koronavirusas (COVID-19) yra naujos struktūros koronavirusas, kuris niekada anksčiau nebuvo sukėlęs infekcijų žmonėms.. Simptomai yra panašūs į gripą, žmogų kankina karščiavimas, kosulys, dusulys ir kiti kvėpavimo sutrikimai, raumenų skausmai ir nuovargis. Šis virusas gali būti perduodamas nuo žmogaus žmogui. Virusas plinta per orą kvėpavimo takų sekretų lašeliais, kuriuos žmonės išskiria į aplinką čiaudėdami, kosėdami ar iškvėpdami. Inkubacinis laikotarpis (t. y. laikotarpis nuo užsikrėtimo iki simptomų atsiradimo) yra nuo 2 iki 12 dienų. Nors žmonės dažniausiai būna užkrečiami, kai pasireiškia simptomai, įtariama, kad kai kurie žmonės gali perduoti virusą dar iki simptomų atsiradimo. Ore virusas išsilaiko trumpą laiką, tačiau ant daiktų gali išbūti ilgiau.

Kas gali padėti apsisaugoti nuo viruso?

- Atsisakykite nebūtinų kelionių, ypač į šalis, kuriose yra koronaviruso protrūkis;

- Kuo dažniau plaukite rankas, tai darykite kaskart po kontakto su svetimais paviršiais. Rankas plaukite kruopščiai, naudokite muilą, popierinius rankšluosčius.

- Venkite rankomis liesti veidą, tai galima daryti nebent iškart, kai nusiplovėte rankas;

- Kuo dažniau vėdinkite patalpas.

Medicininės kaukės rekomenduojamos pacientams, kurie kosėja ir čiaudi, kad sulaikytų su lašeliais viruso plitimą aplinkoje, tačiau jos viruso nesulaiko ir neapsaugo nuo užsikrėtimo, todėl sveikiems jų dėvėjimas beprasmiškas.

Tėvai turi žinoti, kad susirgus vaikui bet kokia liga jis nebūtų leidžiamas į mokyklą.

Patikima informacija apie koronaviruso plitimą yra skelbiama ir atnaujinama Sveikatos apsaugos ministerijos puslapyje: http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas ir Užkrečiamų ligų ir AIDS
centro puslapyje:
http://www.ulac.lt/

Ką daryti, jei grįžote iš šalies, kurioje yra koronaviruso protrūkis?

Rekomenduojama likti namuose (izoliuotis) 14 d. po paskutinės buvimo paveiktoje teritorijoje dienos ir būti pasiekiamam visą izoliavimosi laikotarpį telefonu ir el. paštu, kad su jumis galėtų susisiekti ir apie jūsų sveikatą pasiteirauti specialistai. Nesilankyti viešose vietose, pvz., mokykloje, darbe, universitete, masinio susibūrimo vietose, visą izoliavimosi laiką nepriimti svečių namuose; kasdien matuoti kūno temperatūrą, stebėti sveikatą ir pranešti jums skambinančiam visuomenės sveikatos specialistui apie atsiradusius sveikatos pokyčius. Ką daryti įtarus, jog sergate koronavirusu? Jei galimai turėjote kontaktą su sergančiuoju koronavirusu ir pajutote ligos simptomus, jokiu būdu neikite pas šeimos gydytoją. Neišėję iš namų skambinkite bendruoju pagalbos telefonu 112 ir praneškite apie įtariamą ligą. Kol atvažiuos medikai, niekur neikite.

Psichologų patarimai visiems:
• Nepanikuoti, elgtis ir užsiimti įprasta bei rutinine veikla, laikytis sau įprasto darbo ir poilsio režimo;
• Vadovautis tik patikimais šaltiniais apie koronavirusą, jo plitimo eigą. Institucijos – Sveikatos apsaugos ministerija, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, LRT;
• Neplatinti neaiškios kilmės ar nepatvirtintos informacijos savo socialinėje aplinkoje, kalbėti tik patvirtintais faktais;
• Kritiškai vertinti socialiniuose tinkluose ar neaiškios kilmės šaltiniuose pateikiamą informaciją;
• Pasikalbėti šeimos (draugų) aplinkoje (ypač su vaikais) apie profilaktinių priemonių laikymąsi/savimonės ugdymą;
• Neignoruoti ar juo labiau nesišaipyti iš asmenų, kurie mūsų subjektyviu vertinimu, perdėtai reaguoja į koronaviruso grėsmę. Geriau ramiai pasikalbėti apie tai, išklausyti juos, pasidalinti savo turima patikima informacija, pasistengti juos nuraminti.

Joomla templates by a4joomla