Užpalių gimnazijos darbuotojų darbo užmokestis

Eil. Nr.

Pareigybė

2016 m.

2017 m. II ketvirtis

2017 m . III ketvirtis

Darbuotojų skaičius

vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

1

Gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1

*

1

*

1 *

2

Vyresnioji buhalterė

1

*

1

*

1 *

3

Sekretorė- raštvedė

1

*

1

*

1 *

4

Ikimokyklinės ugdymo grupės auklėtojos padėjėja

1

*

1

*

1 *

5

Bibliotekininkė

1

*

1

*

1 *

6

Inžinierius- kompiuterininkas

1

*

1

*

1 *

7

Vairuotojas

1

*

1

*

1 *

8

Virėja

4

315,53 Eur

4

345,14 Eur

4

297,07 Eur

9

Valytoja

5

327,16 Eur

5

361,00 Eur

5

291,07 Eur

10

Darbininkas

6

335,33 Eur

6

406,09 Eur

6

221,45 Eur

11

Kiemsargis

2

233,42 Eur

2

237,50 Eur

2

239,55 Eur

* Vadovaujantis lietuvos respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. Nutarimu Nr.480 patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ III skyriaus 18 punktu praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas.

Užpalių gimnazijos pedagoginių darbuotojų darbo užmokestis

Eil. Nr.

Pareigybė

2016 m.

2017 m. II ketvirtis

2017 m. III ketvirtis

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

1

Gimnazijos direktorė

1

*

1

*

1 *

2

Gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui

1

*

1

*

1 *

3

Ikimokyklinės ugdymo grupės auklėtoja

2

375,48 Eur

2

387,71 Eur

2

428,03 Eur

4

Priešmokyklinio ugdymo grupės vyresnioji pedagogė

1

*

 1

 *

 1  *

5

Mokytojas(a)

3

198,97 Eur

3

236,67 Eur

3

184,61 Eur

6

Vyr. mokytojas (a)

11

501,85 Eur

13

504,78 Eur

12

554,10 Eur

7

Mokytojas(a) metodininkas(ė)

10

764,42 Eur

8

744,67 Eur

8

763,12 Eur

8

Vyr. socialinė pedagogė

1

*

1

*

1 *

9

Vyr. spec. pedagogė

1

*

1

*

1 *

* Vadovaujantis lietuvos respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. Nutarimu Nr.480 patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ III skyriaus 18 punktu praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas.

Joomla templates by a4joomla