kvietimasmokytis

Kiekvienais metais kovo 20 dieną minima Pasaulinė Žemės diena, astronominis pavasaris. Kovo 20-oji Pasauline Žemės diena paskelbta neatsitiktinai. Šiomis dienomis ateina pavasario lygiadienis – dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visuose Žemės rutulio kampeliuose. 1971 m. Jungtinės Tautos pavasario lygiadienį paskelbė Pasauline Žemės diena. Šią dieną diskutuojama aplinkosauginėmis temomis ir raginama priimti palankius aplinkai sprendimus. Tai diena, kai kalbama apie mūsų planetai iškilusius pavojus, kad mūsų veikla žydinčioje planetoje nebūtų nukreipta tik beatodairiškam mūsų pačių gerovės ir patogumo kūrimui, negalvojant apie ateities kartas. O kovo 22 dieną švenčiama Pasaulinė vandens diena. Šios dienos tikslas yra skatinti sąmoningą požiūrį į vandenį ir jo didžiulę svarbą kiekvienam iš mūsų.
Šių dienų paminėjimui kovo 21 dieną Užpalių gimnazijos 6 – 8 ir Ig klasių mokiniai dalyvavo biologijos mokytojos Neringos Šukienės surengtoje Žemės ir Vandens viktorinoje. Klasių deleguoti atstovai susibūrė į 4 komandas ir varžėsi trijuose viktorinos turuose, atsakydami į pateiktus klausimus. Nedidele taškų persvara laimėjo Ig klasės komanda, antrieji buvo septintokai, na, o jauniausieji viktorinos dalyviai surinko mažiausiai taškų. Visos komandos buvo apdovanotos Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro dovanėlėmis.


Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

zemd1 zemd2

5 – 6 klasių grupė:
Agnė Meidutė (6 kl.) – I vieta;
Jorūnas Janaudis (6 kl.) – II vieta.
7 – 8 klasių grupė:
Samanta Sidabraitė (8 kl.) – I vieta.
9 -10 klasių grupė:
Sonata Bareikytė (Ig kl.) – II vieta;
Osvaldas Juodelis (Ig kl.) – III vieta.


Mokytojas Aurelijus Janaudis

Vasario, kovo mėnesį Debatų klubo nariai 5-10 klasėse, forumo debatų būdu aiškinosi, kokią vietą mūsų gimnazijos gyvenime užima patyčios, ar pakankamai skiriame dėmesio , kad jos išnyktų.
Apibendrinę pokalbių su mokiniais rezultatus, manome, kad patyčių mastas nėra toks didelis, kaip kartais teigiama, tačiau tai reiškia, kad kiekvienas iš mūsų turi prisidėti, kad mūsų aplinkoje jų būtų kuo mažiau.
Pokalbių metu išaiškėjo, kad:
mokiniai mato patyčias mūsų gimnazijoje. Jos pasireiškia prasivardžiavinu, šaipymusi, ignoravimu, stumdymu, daiktų atiminėjimu, slėpimu ir kitais nemaloniais būdais;
mokiniai nelinkę užstoti tą, iš kurio tyčiojamasi;
retas mokinys norėtų pranešti apie patirtas arba pastebėtas patyčias, dėl įvairių priežasčių;
dalis mokinių tapatina patyčias su humoru;
visi žino, kur reikėtų ieškoti pagalbos.
Patyčios gali ir turi išnykti iš mūsų aplinkos, bet tai priklauso nuo mūsų pačių.

pat1 pat2 pat3pat4

Šių metų kovo 16 – 18 dienomis III gimnazinės klasės mokinė Gerda Mierkytė kartu su lietuvių kalbos mokytoja Otilija Šližiene atstovavo Utenos rajonui respublikinėje lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje, vykusioje Anykščiuose.
Pirmąją dieną visus šiltai pasitiko Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos kolektyvas, kuris ne tik priėmė ir pasveikino, bet ir apdovanojo. Vėliau vyko olimpiados atidarymas. Skambėjo šilti ir nuoširdūs sveikinimo žodžiai, paskatinimai nebijoti ir eiti tik pirmyn, nes patekimas į tokį renginį – jau laimėjimas. Vakaras pasibaigė su Troškūnų teatro „Mes“ kolektyvu, 2016 m. Aukso paukštės laimėtoju (vadovė Jolanta Pupkienė), kuris parodė balso, judesių galią improvizacijų spektaklyje „Grybų karas“. Buvo įdomu, nes mokiniams – aktoriams muzikos, papildomų efektų ar šviesų nereikėjo - viską darė patys.
Antroji diena buvo pilna iššūkių ir staigmenų. Nuo pat ryto mokiniai buvo pakviesti atlikti lietuvių kalbos ir literatūros užduočių, o vėliau – parašyti rašinį/esė. Tuo metu mokytojams Anykščių L. Ir St. Didžiulių viešojoje bibliotekoje vyko seminaras, kuriame svečiavosi lektorės: rašytoja Vilija Dailidienė ir dr. Zita Nauckūnaitė. Po sunkių lietuvių kalbos išbandymų, visų laukė pramoga – orientacinės varžybos „ANYKŠČIAIieškomežodžio“. Tokią svarbią ir nepamirštamą dieną mokiniai užbaigė vakarodami mokyklos aktų salėje (vyko įvairios užduotys, šokiai, smaližiavimas didžiuliu tortu). Mokytojai laiką praleido viešbutyje „Nykščio namai“, kur klausėsi ansamblio „Romantika“ atliekamų romansų, bendravo, gardžiavosi vaišėmis.
Olimpiadoje buvo nerealu matyti žmones iš įvairiausių Lietuvos kampelių ir užsienio mokyklų, kuriems lietuvių kalba – ne vien pamoka, bet ir gyvenimo būdas, siekiamybė ir vertybė. Kovo 18 dieną įvyko olimpiados uždarymas, apdovanojimai. Džiaugdamiesi savo ir kitų pasiekimais, mokiniai ir mokytojai, komisijos nariai ir organizatoriai išvyko namo, tačiau Anykščių šilelio garsai ir užsimezgusi draugystė jų krūtinėse kvėpuos dar ilgai.


III g klasės mokinė Gerda Mierkytė

lolim1 lolim2

Ar kas uždegs vaškinę žvakę,
Kai smėlio kauburį supils?
Už sunkų kelią, baugią naktį
Ar kas mus, knygnešius, atmins?
(Iš knygnešių dainos)


Gyvename laisvoje ir nepriklausomoje Lietuvoje, kai esame laisvi mąstyti, dalytis mintimis apie mums rūpimus dalykus, skaityti norimą spaudą, tačiau taip buvo ne visuomet. Todėl labai svarbu, kad jaunoji karta, kuriai priklausys mūsų valstybės ateitis, žinotų mūsų sudėtingos istorinės praeities vingius, sugebėtų ją vertinti ir puoselėti tai, kas per praėjusius amžius iškovota mūsų protėvių.
Kad šiandien mes kalbame ir skaitome savo gimtąja kalba, turime būti dėkingi knygnešiams, kurie Lietuvos istorijoje atliko ypatingą vaidmenį. Laikotarpis nuo 1864 iki 1904 metų lietuvių kultūroje unikalus, vadinamas spaudos draudimu, knygnešių, daraktorių gadyne. Tuomet lietuviams teko kovoti dėl elementariausių tautos kultūrinio reiškimosi teisių: turėti gimtąją kalbą, tautinę mokyklą, išpažinti katalikų tikėjimą.
Vyskupas M. Valančius buvo knygnešystės pradininkas. Jo iniciatyva 1867-1870 metais buvo suformuota tiksliai veikianti knygnešių organizacija. Draudžiamą lietuvišką spaudą gabeno į Lietuvą ir čia ją platino daugiau kaip 20 knygnešių organizacijų. Lietuvišku lietuvių tautos kovos dėl savosios spaudos simboliu tapę knygnešiai, daugiausia valstiečių luomo atstovai, lietuviškus leidinius – knygas ir laikraščius – gabeno per sieną į Lietuvą bei kitas lietuvių gyvenamas vietoves ir čia platino. Nors šiam kilniam darbui visokeriopai trukdė policija, žandarmerija bei pasienio tarnyba, lietuviams spaudos šviesą nešė virš 2000 bebaimių vyrų ir moterų. Vienas iš jų buvo mūsų kraštietis Juozas Baranauskas, kurio 155 metų sukaktį šiemet minime. Susipažinęs su keletu knygnešių, sužinojęs kaip gauti draudžiamos lietuviškos spaudos, jis į Mažąją Lietuvą, Kauną, vėliau į Garšvius važiuodavo vežimu, įtaisęs dvigubą dugną. Kelis kartus yra praradęs arklius, vežimą ir knygas. Pats spėdavo pasprukti. Parsigabentų knygų namuose nelaikydavo, slėpdavo medžių drevėse, duobėse. 1898 žiemą uriadnikas su žandarais, rado jam priklausantį ryšulį su knygomis, laiškais, sąskaitomis. Tuomet jį pasodino į Zarasų kalėjimą ir užvedė bylą. Caras patvirtino bausmę - 3 metams ištremti į vieną iš Rusijos gubernijų. Pasirinko Odesą. Pasibaigus tremčiai liko dirbti Pliatorovo kartono fabrike. Į Lietuvą grįžo 1910. Atsiėmė dalį tėvo ūkio ir vertėsi žemdirbyste. Pirmojo pasaulinio karo metais buvo išvežtas į Vokietiją. Grįžęs savo kaime mokytojavo. Mirė 1928 metais. Prieš Antrąjį Pasaulinį karą Užpaliuose jo vardu buvo pavadinta gatvė.
Mūsų „Jaunųjų skaitytojų“ klubo narės, susirinkusios į savo kovo mėnesio užsiėmimą ne tik aptarė Kristin Cast, P. C. Cast knygą „Išrinktoji“, kurią labai vaizdžiai ir sumaniai pristatė Agnė ir Karolina, bet ir pagerbė mūsų kraštiečio bebaimio knygnešio Juozo Baranausko atminimą uždegdamos žvakutes ant jo kapo Užpalių kapinėse.


Bibliotekininkės

bar1 bar2

Kovo 10 dieną Užpalių gimnazijoje vyko 5 – II gimnazijos klasių mokinių dailyraščio konkursas, kurį organizavo gimnazijos Užsienio kalbų metodinė grupė. Konkursas buvo skirtas Lietuvos valstybinėms šventėms paminėti. Mokiniai rašė tekstus apie Lietuvos tautinį kostiumą lietuvių ir užsienio kalbomis. Mokinių darbus vertino mokytojai, III ir IV gimnazijos klasių mokiniai ir kovo 17 dieną apdovanojimai buvo įteikti laimėjusiems 5 – 7 klasių mokinių tarpe I vietą 5 klasės mokinei Kamilei Azarovaitei, II vietą - 6 klasės mokinei Kamilei Kublickaitei, III vietą – 7 klasės mokiniui Lukui Pupeikiui ir 6 klasės mokinei Jurintai Vilimaitei. 8 – II gimnazijos klasių mokinių tarpe I vietą laimėjo 8 klasės mokinė Rimgailė Geleževičiūtė, II vietą užėmė I gimnazijos klasės mokinė Sonata Bareikytė, III vietą atiteko II gimnazijos klasės mokinei Gretai Skardžiūtei ir 8 klasės mokinei Radvilei Talvošaitei.

Užsienio kalbų metodinė grupė:
mokytojos L. Janaudienė, J. Kirdeikienė, A. Žilinskienė.

dai1 dai2

Kovo 16 dieną vyko rajoninė pradinių klasių lietuvių kalbos olimpiada. Mūsų gimnazijos 4 klasės mokinė Ugnė Šimkaitytė užėmė 3-ąją vietą. Sveikinu ir džiaugiuosi.


Pradinių klasių mokytoja B.Damauskienė

ugne

Kovo 11 d. Užpalių gimnazijoje vyko asmeninės stalo teniso varžybos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Varžybose varžėsi 1-4 kl, 5-8 kl. 9-12 kl. mokiniai ir suaugusieji.
1-4 klasių grupėje 1-ąją vietą laimėjo Raminta Rezgytė (Utena), antrąją užėmė Marius Indrulionis (Užpaliai), 3-ąją laimėjo Austėja Baltuškonytė (Utena).
5-8 klasių grupėje pirmąją vietą laimėjo Kamilė Trinkūnaitė (Utena), antrąją užėmė Pijus Keraminas (Užpaliai), trečiąją – Aivaras Urbanavičius (Užpaliai).
9-12 ir suaugusiųjų grupėje Mažvydas Tolvaiša (Užpaliai) užėmė 1-ąją vietą, Antanas Ambrazevičius (Užpaliai) laimėjo 2-ąją vietą, Justinas Gaučys (Užpaliai) užėmė 3-ąją vietą.


Saulius Šližys

11ten

Kovo 11- Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena - Utenos r. Užpalių gimnazijoje jau antrus metus minima, organizuojant viktoriną, kurioje dalyvauja ne tik gimnazistai, bet Užpalių bendruomenės atstovai. Šiųmetėje viktorinoje ,,Mes pažįstame ir mylime Lietuvą“ buvo įvairių užduočių: apie žymius Užpalių krašto žmones, Lietuvos istorijos, geografijos, gamtos paveldą, įvairius pasiekimus ir muziką. Vyko net IV viktorinos etapai, po kiekvieno ,,krito“ mažiausiai taškų iškovojusi komanda. Tačiau laimėjo visi - nes visi tikrai labai myli Lietuvą. Toks renginys įprasmina ne tik Tėvynę, bet ir bendruomeniškumą, darną ir kartų jungtį.


Gimnazijos tarybos pirmininkė Renata Gavėnienė

111  112 113 114

Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad piliakalniai, prie jų esančios gyvenvietės, šventvietės, kapinynai, pilkapiai, senieji keliai yra lietuvių tautos tapatumą stiprinančios vertybės, ir į tai, kad daugelio jų reikšmė iki šiol neįsisąmoninta, o apsauga nepakankama, nutarė 2017-uosius paskelbti Piliakalnių metais.
Pirmieji į šią iniciatyvą mūsų gimnazijoje įsijungė 1 klasės mokiniai. Jie skaitė įvairias istorijas apie Užpalių apylinkėse ir kitose vietovėse esančius piliakalnius, o paskui gamino knygų skirtukus. Jų darbelių paroda, pavadinta „Piliakalnių legendos“, eksponuojama Tyliojoje skaitykloje. Kviečiame aplankyti.


Bibliotekininkės

pilia

Maloniai kviečiame į biblioteką aplankyti dvi naujas parodas. Tai 8 klasės mokinių darbų paroda „Naujas džinsų gyvenimas“ (Mokyt. R. Sakalauskienė) ir klubo „Geras skonis“ narių tapybos akriliniais dažais kūriniai.


Bibliotekininkės

parod1 parod2

Informacinių technologijų, elektroninės leidybos modulį pasirinkusiems mokiniams buvo pravesta pamoka laikraščio redakcijoje.
Plačiau:

http://udiena.lt/jaunimas/item/9191-uzpaliu-gimnazijos-mokiniai-lankesi-laikrascio-utenos-diena-redakcijoje

Sveikiname Beną Keraminą 2 kl. mokinį, Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurse „Tramtatulis 2017“, rajoniniame ture tapus nugalėtoju. Šiame konkurse dar dalyvavo Utenos kultūros centro Užpalių skyriaus „Pasagėlės“ nariai: Jokūbas Šukys 1 kl., IzabelaVinocurova3 kl., Ugnė Šimkaitytė 4 kl., Beatrisė Vinokurova 4 kl., Dovilė Rimaitė 7 kl., kurie kanklių skambesiu ir įdomiais pasakojimais džiugino klausytojus.

Linkime sėkmės Benui kitame etape, kuris vyks kovo 26 d. Molėtuose. (Nuotraukų autorė V. Develienė)

17021843 10212512129906024 8848397627211995821 n 17098507 10212512132746095 98104842542588559 n

Užpalių gimnazijos mokytojai, kartu su Užpalių kultūros centru organizavo žiemos išvarymo šventę. Linksma persirengėlių eisena nuo kultūros namų žygiavo prie mokyklos, seniūnijos, kur linksmais žaidimais gąsdino žiemą, mėtėsi sniegu. Paskui skambiomis dainomis ir šūksniais grįžo prie kultūros centro. Čia Lašininis su Kanapiniu audringomis kalbomis kvietė vaikus tapti jų draugais, o vėliau ėmė galinėtis. Ir šį kartą Kanapinis ir jo draugai įveikė Lašininį. Kanapinis uždegė Gavėną, taip parodydamas, kad Žiemai atėjo galas. Degant laužui persirengėliai pasižadėjo iki Velykų nevalgyti mėsos, saldumynų ir laikytis rimties bei susikaupimo. O po priesaikos visi džiaugsmingai kirto blynus, raitė dešras ir lašinius bei džiaugėsi, kad jau ateina pavasaris.
Nuoširdžiai dėkojame B. Minutkienei, N. Navikeinei, Lašininiui (), Kanapiniui K. Šileikiui, pradinių klasių mokytojoms (B. Damauskienei, O. Sirvydienei, L. Janaudienei, S. Šližiui, V. Pranaitienei ir vaikams, kurie padėjo linksmai išvaryti Žiemą.


Pradinių klasių metodinė grupė

Joomla templates by a4joomla