Užpalių miestelio biblioteka įkurta 1945 m., o 1992 m. sujungta su Užpalių gimnazija. ( Toliau vadinsime Užpalių biblioteka).

Užpalių bibliotekos darbą organizuojame pagal Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos ir Užpalių gimnazijos patvirtintus nuostatus.

Pagrindiniai bibliotekos tikslai ir uždaviniai: organizuoti Užpalių gimnazijos moksleivių (280) ir Užpalių mikrorajono gyventojų (1348 ) bibliotekinį aptarnavimą, kaupti spaudinių ir kitų dokumentų fondą, informuoti skaitytojus apie gautas knygas, teikti reikalingą bibliografinę informaciją, rengti parodas, bibliografines apžvalgas, organizuoti kultūrinę, kraštotyrinę veiklą, organizuoti masinius renginius, mokyti vartotojus naudotis informacinėmis technologijomis, ruošti projektus, dalyvauti LIBIS diegimo ir kituose darbuose, susijusiuose su informacijos sklaida ir bibliotekos paslaugų reklama, aktyviai prisidėti įgyvendinant Užpalių gimnazijos tikslus ir uždavinius.

Tęsiame 2008 metais pradėtą darbą, ugdyti ir stiprinti vaikų skaitymo įgūdžius nuo ankstyvos vaikystės. Skatiname vaikų ir jaunimo vaizduotę ir kūrybiškumą, plėsdami kultūros paveldo, meno suvokimo, mokslo pasiekimų ir naujovių pažinimo akiratį, remiame žodinę tradiciją, užtikriname galimybę naudotis visų rūšių informacija, padedame tobulinti informacijos ir kompiuterinio raštingumo įgūdžius. Tai darome organizuodami įvairius renginius, knygų reklamas, viktorinas, varžytuves, pristatymus, garsinius skaitymus, dirbdami individualiai. Esame subūrę bibliotekos padėjėjų (pagalbininkų)aktyvą. Turime tradicinius penktadieninius skaitymus „Atvirumo valanda su knyga“, kurių metu aptariame populiariausias paauglių tarpe knygas, veikia „Gero skonio“ klubas, vienijantis aktyviausius bibliotekos skaitytojus suaugusių tarpe, į organizuojamus knygų skaitymo ir reklamos renginius vaikams ir paaugliams įtraukiame jų tėvus.

Šiandieninė Užpalių biblioteka, bendradarbiaudama su gimnazija, muziejumi, nevyriausybinėmis organizacijomis dalyvauja išsilavinusios ir informuotos naujojo amžiaus visuomenės kūrime, kartu plėtojant ir bibliotekos kaip skaitymo, piliečių susibūrimų, susitikimų, prasmingo laisvalaikio praleidimo, kultūrinių pažinčių ir bendravimo vietos vaidmenį.

2013 m. gimnazija įgyvendino projektą „Patraukli biblioteka – geresnės gyvenimo kokybės garantas" pagal vietos plėtros strategijos „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas" I prioriteto „Utenos rajono kaimo infrastruktūros, verslo ir amatų plėtra" 1.1 priemonę „Kaimų atnaujinimas ir plėtra". Šio projekto tikslas – kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Užpalių miestelyje, atnaujinant viešosios paskirties pastatą – biblioteką. Projekto vertė – 29952,62 lt. Projekto partnerė – Utenos rajono savivaldybė. Už gautą paramą – ūkio būdu, vadovaujant Užpalių gimnazijos direktorės pavaduotojui ūkio reikalams Romui Damauskui, suremontuotos bibliotekos ir skaityklos patalpos, pakeista grindų danga, šviestuvai, nauji stalai, kėdės, kompiuterių kėdės, lentynos knygoms.

bibl1 bibl2 bibl3

Joomla templates by a4joomla