Amerikos Lietuvių fondo organizacija „Vaiko vartai į mokslą“ gavo finansavimą trims Lietuvos vaikų dienos centrams organizuoti pažintinę – edukacinę kelionę į Vilnių. Ekskursijos tema ,,Lietuva - mano namai".
Gegužės 14 d. mūsų gimnazijos mokiniams, lankantiems vaikų dienos centrą „Saulutė“, buvo pasiūlyta nemokama pažintinė - edukacinė kelionė į Vilnių. Jos metu vaikams suteikta galimybė aplankyti Valdovų rūmus, Gedimino pilį, pasivaišinti pietumis, smagiai leisti laiką Bernardinų sode.
Ekskursija po Vilnių prasidėjo Katedros aikštėje, kai susitiko trys vaikų dienos centrai iš skirtingų Lietuvos kraštų: Utenos r. Užpalių, Kazlų Rūdos, Rumboniškių. Mus pasitiko Žydrūnė Liobikaitė, kuri rūpinosi šios ekskursijos eiliškumu. Kiekvienas dienos centrą lankantis vaikas gavo dovanų po skirtingos spalvos kepuraitę – geltoną, žalią ir raudoną.
Ekskursijos pabaigoje Žydrūnė Liobikaitė visus vaišino ledais.
Mokiniams labai patiko ši kelionė. Visą laiką lydėjo saulė ir gera nuotaika. Grįžo visi laimingi ir patenkinti.
Dėkojame Žydrūnei Liobikaitei už puikiai suorganizuotą ekskursiją.
Vaikų mintys iš kelionės:
Rūtelė: „Man labiausiai patiko daryti apyrankes, dar patiko Bernardinų sodas. Labiausiai įstrigo Gedimino istorija ir Valdovų rūmai“.
Urtė: „Man patiko Gedimino pilis, muziejus, atrakcionai ir pats Vilnius“.
Svajūnas: „Man labai patiko kelionė į Vilnių, vairavo geras vairuotojas. Mačiau skraidančius naikintuvus ir sraigtasparnius. Ačiū už kelionę“.
Gintarė: „Man labiausiai patiko vaikščioti ir lipti į pilį, sužinojau tikrai nemažai“.
Laurynas: „Buvo linksma kelionė, norėčiau tokių dar“.
Viktorija: „Viskas buvo gerai, buvo labai linksma, smagu. Norėčiau dar į tokias ekskursijas“.
Emilis: „Man ekskursija labai patiko ir aš norėčiau dar tokių ekskursijų“.
Rimgailė: „Ekskursija buvo labai šauni, pasisėmiau naujų žinių. Man patiko viskas nuo Valdovų rūmų iki Akropolio. Oras buvo geras. Norėčiau daugiau tokių išvykų, man patiko“.
Samanta: „Visur buvo labai įdomu ir linksma, tačiau labiausiai patiko Bernardinų sode. Norėčiau daugiau tokių išvykų. Ačiū jums“.
Sauliukas: „Man patiko kelionė į Vilnių, bėgantis fontanas, Valdovų rūmai, Gedimino pilis ir žaidimų aikštelė“.

Vaikų dienos centro „Saulutė“
Socialinė pedagogė
Dalia Kavoliūnienė

Specialioji pedagogė
Saida Leleivienė

Grupė Užpalių gimnazijos vyresnių klasių mokinių gruodžio 15 d. lankėsi Kauno technologijos universitete. Pirmiausia apsilankėme naujai atidarytame KTU mokslo slėnyje Santaka, kuriame turėjome galimybę susipažinti su Lietuvos mokslininkų inovatyviais gaminiais, kurie laukia gamintojų susidomėjimo arba jau yra naudojami, kaip pavyzdžiui - prietaisas dantų kanalo gyliui pamatuoti, su kuriuo dirba apie 80 proc. Lietuvos odontologų arba „išmanieji" marškinėliai, padedantys stebėti sportininko širdies darbą. Šio slėnio darbuotojas R. Gaidys pristatė verslo inkubatoriaus galimybes. Į inkubatorių gali kreiptis žmonės, turintys idėjų, o inkubatoriaus darbuotojai padeda ją įgyvendinti, pradėti verslą.
Bet įdomiausia mokslo centre buvo laboratorijos – mokiniai pamatė naujausią lazerį, su kuriuo dabar tyrimus atlieka LSMU ir KTU mokslininkai, prietaisą, kuriame yra 16 kilogramų aukso, pro langą stebėjo kambarį, kuris visai išvalytas nuo dulkių, nes jame dirbama su dalelėmis, mažesnėmis už dulkes, prietaisą, kuriuo analizuojama atomų padėtis molekulėje ir kuriame veikia stipriausias magnetas Lietuvoje.
Taip pat lankėmės cheminės technologijos fakultete. Mokiniai klausė paskaitos apie medžiagų ir energijos srautus, aplinkos apsaugą, sužinojo apie aplinkosaugos inžinerijos studijų programą.
Vėliau buvome pakviesti susipažinti su maisto technologo studijų programa, lankėmės laboratorijose, kurios aprūpintos naujais, moderniais įrengimais, kuriais galima pagaminti pačius įvairiausius produktus, tokiomis pat sąlygomis, kaip gamyklose.
Gaila, kad nevyko laboratoriniai darbai ir nebuvo galimybės degustuoti studentų sukurtų gaminių.
Ši kelionė organizuota, įgyvendinant profesinio veiklinimo projektą, kurį koordinuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.
Dėkojame profesinio veiklinimo organizatoriui G. Indrašiui už kelionės organizavimą ir R. Indrašiui – KTU inžinieriui už galimybę pamatyti kaip toli yra pažengęs mokslas Lietuvoje ir kiek galimybių turi mūsų mokiniai.


Chemijos vyr. mokytoja V.Stukienė ir fizikos mokytoja metodininkė R. Datkūnienė

iais mokslo metais tęsti bendradarbiavimą su Užpalių gimnazija mielai pasisiūlė Utenos jaunimo darbo centras. Gimnazijoje su IV g klase darbo rinkos ir karjeros pasirinkimo klausimais bendravo Virginija Jarusevičiūtė. Mokiniai kartu rašė motyvacinį laišką ir CV.

Lapkričio 29 d. Užpalių gimnazijoje lankėsi buvęs mūsų gimnazijos mokinys, šiuo metu projekto „Kam to reikia?" savanoris, Ateities lyderių vystymo programos absolventas, Barclays technologijų centro atstovas Justas Vaškelis. Šia sritimi besidomintiems gimnazistams svečias kalbėjo apie VGTU-informacines technologijas ir šios srities ateities perspektyvas.

Koordinatorė Birutė Masonienė
Koordinacinė darbo grupė: klasių vadovai
Saida Leleivienė
Virginija Rudokienė
Renata Gavėnienė
Otilija Šližienė
Alma Pūdymaitienė A
Auksė Žilinskienė
Nijolė Braukylienė

Lapkričio 8d. gimnazijoje lankėsi Vytauto Didžiojo Universiteto atstovai. IIg.-IIIg. ir IVg klasių mokiniai turėjo galimybę susipažinti su VDU studijų programomis . Kartu gimnazistai išklausė ir docentės Marijos Oniščik paskaitos „Filosofija: pažinimo ir gyvenimo būdas". Anot dėstytojos, tai tarsi pabuvimas aukštosios mokyklos pirmakursio vietoje, nes jiems yra dėstomas filosofijos kursas.
Su II g. klasės mokiniais spalio 17 d. bendravo ir buvusi mūsų gimnazijos mokinė Vaida Skardinskaitė, dabar Vytauto Didžiojo Universiteto pirmo kurso studentė, pasirinkusi kūrybinių industrijų specialybę.

Pristatymas Ugdymas karjerai

2011-12-02  gimnazistams vyko FOX studijų mugės prezentacija . ”Specialybių bei studijų užsienyje mugė “-  tai projektas, siekiantis būsimus Lietuvos studentus supažindinti su dabartine aukštojo mokslo sistema, Lietuvos bei užsienio universitetų teikiamomis galimybėmis, populiariausiomis  ir perspektyviausiomis specialybėmis bei studijų programomis.

FOX - tai tarptautinė, profesionali, patikima ir draugiška organizacija, siūlanti studijas užsienyje, ir vienintelė, kurios projektus remia bei globoja Švietimo ir Mokslo ministerija.
2011-12-02   Susitikimas su Utenos rajono prokuroru Rimantu Jurkevičiumi. Visus domino sunkus, sudėtingas, daug pastangų reikalaujantis darbas.  Svečias pasakojo apie prokuroro darbo ypatumus ir išskirtinumą, kaip galimą įsigyti šią profesiją. Gerb. Prokuroras yra ir rajono vaiko gerovės komisijos narys. Tad jis kalbėjo ir apie dažniau pasitaikančius  paauglių nusižengimus bei atsakomybę už juos.

2011-12-03  II-IVg. klasių mokiniai vyko į Vilniaus Universiteto atvirų durų dieną. Gimnazistų laukė ekskursija po centrinių Universiteto rūmų ansamblį ir vizitai į Filologijos, Filosofijos, Istorijos , Ekonomikos, Fizikos, Matematikos ir informatikos fakultetus pasirinktinai. Moksleiviai sužinojo, kuo ypatingos studijos VU, karjeros galimybes ir klausė bendrųjų paskaitų kaip tikri studentai, susipažino su priėmimo informacija.

Profesinio informavimo taškasakredituota institucija, kuri turi įrengtą laisvą prieigą prie interneto, priėjimą prie šalies švietimo ir darbo rinkos duomenų bazių ar sukauptos informacijos kompiuterinėse laikmenose. Jis informuoja asmenis apie mokymosi ir įdarbinimo galimybes šalyje ir užsienyje. Profesinio informavimo taške paslaugas teikia profesijos patarėjas.

Profesinis informavimas - veikla, apimanti žinias apie švietimo sistemą (priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas, jų turinį, trukmę, formas);
specialybių ir profesijų turinį, ypatumus ir reikalavimus;
kvalifikacijas, kvalifikacijos įgijimo, tobulinimo ir persikvalifikavimo galimybes ir tvarką;
darbo rinką (profesijų pasaulį, darbo jėgos paklausą ir pasiūlą) ir profesinės karjeros galimybių teikimą.

Profesinio informavimo taško teikiamos paslaugos

PIT‘e kaupiama ir teikiama informacija apie profesijas Lietuvoje ir joms keliamus reikalavimus; apie profesinį mokymą profesinėse, kolegijose ir aukštosiose mokyklose įgyjamas specialybes, mokymo programas, mokymo trukmę, konkursus, stojimo sąlygas ir kt.

PIT‘e lankytojams siūlomos individualios konsultacijos, kurių tikslas – tyrinėti įvairias profesinės karjeros galimybes, susieti gautą informaciją apie profesijas, studijas su individualiais interesais, polinkiais bei galimybėmis. Priimti sprendimą dėl mokymosi profilio, studijų ar būsimos profesijos.

PIT‘as siūlo lankytojams grupinius užsiėmimus, per kuriuos jie susipažįsta su pagrindiniais karjeros planavimo žingsniais, tyrinėja profesinės informacijos šaltinius (spausdintus leidinius, tinklalapius), gauna naudingos informacijos, kuri padėtų planuoti būsimą profesinę karjerą.

PIT‘as suteikia galimybę naudotis kompiuteriais internetinei informacijos paieškai.

Informavimo priemonės:
stendai;
aplankai, segtuvai, lankstinukai;
knygos PROFESIJOS vadovas;
100 profesijų aprašai;
kompiuteriai informacijos paieškai internete.

Informacinių technologijų naudojimo galimybės PIT‘e

(Lietuvos profesiniam informavimui skirtų interneto svetainių apžvalga)

1. Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema (AIKOS) http://www.aikos.smm.lt/

Mokiniai ras informaciją apie bendrojo lavinimo mokyklas;
Stojantieji į profesines mokyklas ras bendrąsias priėmimo į profesines mokyklas taisykles ir informaciją apie mokymo programas;
Stojantieji į aukštąsias mokyklas ras bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas bei priėmimo į konkrečias aukštąsias mokyklas taisykles ir informaciją apie studijų programas; .

2. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos tinklapis
http://www.smm.lt/

3. Profesijos vadovas 2008
http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas

Tai išsamiausias leidinys apie profesijas ir galimus jų įgijimo būdus Lietuvoje.
Leidinys skirtas mokiniams, jų tėvams ir pedagogams bei visiems besidomintiems profesijomis.

Kokią informaciją galima rasti Profesijos vadove?

-Profesijos aprašus (darbo aprašymus ir kt.), kur ir kokių  dalykų reikėtų mokytis norint įgyti pasirinktą profesiją;
-Mokymo įstaigų adresus, telefonus ir kt.;

-Priėmimo į mokymo įstaigas sąlygas; 
-Testų, kurie padės pasirinkti tinkamas profesijas

4. Gidas į profesijų pasaulį
http://www.profesijupasaulis.lt/

Programa, skirta besirenkantiems profesiją ar siekiantiems įsidarbinti žmonėms. Šia priemone aktyviai naudojasi jauni žmonės, kurie pradeda darbinę veiklą arba savo verslą, rasite "Interesų ir gebėjimų klausimynus".

5. LIETUVOS DARBO BIRŽA
http://www.ldb.lt/

LDB tinklapyje galima rasti informacijos apie šios įstaigos struktūrą ir kontaktus. Taip pat vertingų patarimų apie tai, kaip susirasti darbą. Yra informacijos apie darbo užsienyje galimybes. Lankytojai gali susipažinti su esamais darbo rinkos rodikliais bei prognozėmis.

6. LIETUVOS DARBO RINKOS IR MOKYMO TARNYBA
http://www.darborinka.lt/

Šiame tinklapyje naudingą informaciją galės rasti mokiniai, pedagogai, mokymo įstaigos, studentai, ieškantys darbo, ir bedarbiai, dirbantys asmenys, darbdaviai bei visi, kuriems rūpi savęs įvertinimas, profesijos pasirinkimas, įsigijimas, keitimas ar tobulinimas.

7. Tavo karjeros gidas
http://www.karjerosgidas.lt/

Geriausi studijų ir darbo pasiūlymai.

. Interneto portalas apie mokymosi/studijų galimybes Europoje
http://europa.eu.int/ploteus/portal/home.jsp

(Mokymosi studijų galimybės, nacionalinės švietimo sistemos kontaktai, vykstantiems į kitą šalį  informacija

Joomla templates by a4joomla