Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, įgyvendina pedagogų trumpąsias stažuotes Lietuvoje. Jų tikslas – suteikti galimybę patyrusiems mokytojams, kurie tobulino kvalifikaciją užsienyje, dalyvauja projektuose, rengia mokymo priemones, skleisti savo patirtį, o mokytojams stažuotojams įsisavinti šią patirtį. Stažuotojas, atvykęs į stažuotę organizuojančią mokyklą, turi galimybę dalyvauti mokyklos praktinėje veikloje, susipažinti su mokyklos bendruomene, lankytis atvirose pamokose, susipažinti su naujais mokymo metodais.
Sausio 13 – 18 dienomis buvo įgyvendinama stažuotė pagal programą “Dalykų integracija ir išorinių edukacinių aplinkų panaudojimas užsienio kalbų ir technologijų pamokose“, kur kartu su anglų kalbos mokytoja Kristina Bagužiene iš Telšių „Atžalyno“ progimnazijos ir technologijų mokytojais Robertas Rinkevičiumi ir Olga Semėniene iš Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos stažavomės Druskininkų “Ryto” gimnazijoje. Stažuotės tikslas buvo per pamokų stebėjimus, pokalbius su mokytojais ir gimnazijos administracija susipažinti su mokyklos veikla, vykdomais projektais, pasidalinti gerąja pedagogine patirtimi, susipažinti su mokyklos bendruomene.
Gimnazijos direktorė Egidija Vilkienė papasakojo apie mokyklą, jos kelią nuo vidurinės iki gimnazijos, kuo gyva mokykla, jos pasiekimus ir rūpesčius. Projekto koordinatorė, anglų kalbos mokytoja, Gitana Stukienė pristatė mus mokyklos bendruomenei, papasakojo apie mokyklos vykdomus projektus, pasidalijo asmenine patirtimi dalyvaujant projektuose ir stebint mokytojų darbą užsienyje, aprodė mokyklos muziejų ir visą savaitę mumis labai rūpinosi.
Esu labai dėkinga užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių ir ispanų) mokytojams, kurie labai nuoširdžiai dalinosi savo asmeninėmis patirtimis ir praktiškai pristatė pamokose naudojamus užsienio kalbų mokymo metodus.
Mokytoja Aušra Markevičiūtė ekskursijos metu po Druskininkus ne tik pristatė, kaip gimnazija įgyvendindama tarpdalykinę integraciją ir ugdymą karjerai veiklas bendradarbiauja su įvairiomis Druskininkų įmonėmis ir įstaigomis, bet su miestu supažindino taip, kad norisi dar kartą sugrįžti.
Lankėmės šalia gimnazijos įsikūrusiame Druskininkų amatų centre “Menų kalvė”, kur apžiūrėjome miesto menininkų paveikslų parodą, tapybos ant šilko, natūralios odos gaminių, audimo, keramikos, juvelyrikos, akvarelės liejimo ir grafikos bei floristikos dirbtuves.
Nuoširdžiai dėkoju visai Druskininkų “Ryto” gimnazijos bendruomenei už šiltą priėmimą.


Mokytoja Laima Janaudienė.

laima

Joomla templates by a4joomla