"Gerųjų žodžių kryptimi praplėsk pasaulį,
Padaryk jį vienu gyvenimu gilesnį" .
(Just.Marcinkevičius)

Užpalių gimnazijos mokinės vasario 1 dieną dalyvavo rajono meninio skaitymo konkurse. Šiam konkursui skaitoves ruošė mokytoja O. Šližienė. Džiaugiamės 7 kl.skaitovėmis Agne Meidute(2 vieta),Greta Šukyte(3 vieta) I g kl.mokine Samanta Sidabraite(3 vieta gimnazistų grupėje).Linkime neprarasti meilės raiškiajam žodžiui ir savo širdimi atverti jį kitiems.

20180201 135407 resized 1

Vasario 1 d. mūsų mažiesiems ketvirtokams vyko pasaulio pažinimo pamoka netradicinėje erdvėje – bibliotekoje. Čia jų laukė viešnia – Utenos Europe Direct informacijos centro vadovė Jūratė Vaškelienė – su pamoka „Lietuva – Europos šalių šeimoje“. Jos metu vaikai dalinosi jau turimomis žiniomis ir sėmėsi naujų. Juos domino informacija apie Europos Sąjungos institucijas, ten dirbančius mūsų šalies atstovus, kokį vaidmenį ši sąjunga vaidina ir dar suvaidins jų gyvenime. Tuomet jaunieji pamokos dalyviai spalvino atskirų Europos šalių žymias vietoves ir net surengė darbelių parodą. Baigiantis užsiėmimui mokiniai gavo dovanų informacines knygeles ir net po saldumyną.


Bibliotekininkės

 vas11 vas12

Sveikiname rajoninės lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados laimėtojus- IV g klasės mokinę Gerdą Mierkytę (I vieta) ir I g. klasės mokinį Marių Pranaitį (III vieta). Džiaugiamės puikiais abiejų gimnazistų pasiekimais. Abiturientei linkime sėkmės atstovaujant Utenos rajonui šalies olimpiadoje, vyksiančioje Kaune.

greta marius

Sausio 24 dieną Užpalių gimnazijos parlamento ir debatų klubo nariai, mokiniai aktyviai dalyvaujantys gimnazijos veiklose, vyko į edukacinę pažintinę kelionę.
Kaune aplankė Vytauto Didžiojo karo muziejų. Muziejaus gidas Mindaugas vedė edukacinę pamoką „Lietuvos karų istorija nuo seniausių laikų iki dabar“. Vėliau „ Spruk“ kambariuose mokiniai pasiskirstė į komandas ir ,naudodami mokymosi bendradarbiaujant įgūdžius, sprendė galvosūkius ir atliko logines užduotis.
Visi liko patenkinti kelione, smagu ne tik keliauti, bet ir mokytis kitur ir kitaip.


Gimnazijos soc. pedagogėV. Rudokienė,
istorijos mokytoja N. Braukylienė

eks1 eks2

„Misija Sibiras -17“ dalyviai Dovydas Žiogas, Laimis Kasperavičius, Martynas Norkūnas susitiko su Užpalių gimnazijos mokiniais ir mokytojais.
Šiais metais, „Misija Sibiras‘17“ ekspedicijos dalyviai vyko į Irkutsko sritį, kurioje pagal plotą tilptų dvylika Lietuvų. Tvarkė lietuvių amžino poilsio vietas Tulūno bei Nižneudinsko rajonuose. Kapinių ieškojo vietovėse, daugelio jų žemėlapiuose jau nebėra, todėl nemažai keliavo pėsčiomis - nužygiavo daugiau nei 100 kilometrų .Devyniose skirtingose kapines (Gadalėjaus, Tulūno, Javdokimovo, Algatujaus, Soloncų, Kamenkos, Bogotyriaus, Porogo bei Viesiolyj) pastatė kryžius.“ Lietuvių tremtinių likimus išsaugojo susitikdami su Sibire tebegyvenančiais lietuviais ar jų artimaisiais...“ – pasakojo dalyviai. Keliaudami iš vienos gyvenvietės į kitą jie sutiko net aštuonis lietuviškų šaknų turinčius žmones.
„Misija Sibiras -17“ dalyviai paskatino Užpalių gimnazistus būti pilietiškus ir kada nors nuvykti į Sibirą, į tremtinių žemę.

ms1 ms2

Mokinių skaitytojų klubas „Jaunosios skaitytojos“ susibūrė 2015 metų rudenį. Jis vienija 6 – 7 klasių mergaites, kurioms knyga yra ne tik žinių šaltinis, bet ir priemonė plėsti savo žodyną, gerinti rašybos įgūdžius, didinti kūrybines galias, maloniai, turiningai leisti laisvalaikį. Taip pat klubo narės skatina pamėgti knygą ir savo draugus.
Kiekvienais metais jos aktyviai įsitraukia į respublikinę akciją „Metų Knygos rinkimai“ ir siekia, kad joje dalyvautų kuo daugiau mokinių. Tuo tikslu sausio 16 dieną klubo narė Greta vedė atvirą pamoką savo klasės draugams, kurios metu pristatė Metų Knygos rinkimams Paauglių kategorijoje nominuotas knygas bei jų autorius. Po to pamokos dalyviai turėjo atlikti įvairias užduotėles, o gerai į jas atsakę rinko taškus savo grupei. Pralaimėjusių nebuvo, visi buvo apdovanoti ir dar kartą paskatinti skaityti ir balsuoti už labiausiai patikusią knygą.
Baigiantis pamokai buvo atidaryta jaunųjų skaitytojų Gretos ir Karolinos kūrybinių darbų paroda. Merginos kalbėjo, jog jų darbai padeda atskleisti vidinį pasaulį, susikaupusias emocijas, išreikšti save ne žodžiu, o piešiniu.


Bibliotekininkės

sk1 sk2

Sausio 12 d. įvyko rajoninė biologijos olimpiada. Sveikiname ir dėkojame puikiai pasirodžiusiems šiems Užpalių gimnazijos mokiniams:
Mariui Pranaičiui Ig. užėmus - I vietą,
Lukui Vaškeliui IIg. užėmus- II vietą,
Gerdai Mierkytei IVg. užėmus - II vietą.

335 334 26754846 1705865542804664 899831513 n

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras kartu su kitomis savivaldybėmis partnerėmis (15 savivaldybių) įgyvendino Neformaliojo vaikų švietimo finansuojamą projektą „Būk detektyvas!“, skirtą Lietuvos 100 –čiui. Tikslas – skatinti mokinius geriau pažinti savo gimtąjį kraštą, domėtis jo istorija. Žygiais, kraštotyriniais tyrimais, netradicinėmis ugdomosiomis aplinkomis buvo plečiamas mokinių akiratis, sudaromos galimybės patiems pamatyti ir sužinoti savo krašto žymiąsias istorines vietas. Mokiniams buvo skiepijami įgūdžiai ir mokėjimai, kurie reikalingi kasdieniniame gyvenime.
Idėjos autorius – Virginijus Savukynas, žurnalistas, kultūros antropologas, LRT televizijos laidos „Istorijos detektyvai“ kūrėjas, programėlės „Būk detektyvas!”, skirtos keliautojams, norintiems geriau pažinti Lietuvos istoriją, projekto vadovas.
Užpalių gimnazijos IIg mokiniai, įsijungę į projektą, naudodami interaktyvią programėlę „Būk detektyvas“, kūrė iššūkius ir maršrutus, dalinosi savo miestelio istorija, buvo apdovanoti padėkomis ir gavo dovanų!!! Jau dabar istorinius iššūkius ir maršrutus galite išbandyti parsisiuntę į savo mobiliuosius telefonus ar planšetinius kompiuterius programėlę „Būk detektyvas“.


Projekto vadovė gimnazijoje istorijos mokytoja N. Braukylienė

detektyvai

Pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ prisimename 1991 metų sausį, kuomet vienybės ir laisvės siekio vedini Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę. Tauta atsilaikė prieš sovietinių okupantų ir vietinių kolaborantų agresiją bei bandymą karine jėga įvykdyti perversmą ir apgynė atkurtos valstybės nepriklausomybę.
2018 m. pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ Lietuvoje vyksta jau vienuoliktą kartą. Užpalių gimnazijoje dalyvavimas akcijoje tapo tradicija. Gimnazijos parlamentas, debatų klubo nariai, mokiniai savanoriai ragina uždegti žvakutes ir bendruomenės narius, aplanko miestelio įstaigas, miestelyje sutiktiems žmoniems įsega neužmirštuolės žiedelį.


Istorijos mokytoja N. Braukylienė

s1 s2

 

kla

Pasirašyta sutartis su Europos socialinio fondo agentūra

dėl projekto ,,Inovatyvi matematika – kiekvieno mokinio sėkmė“

įgyvendinimo

Utenos „Saulės“ gimnazija 2017 m. gruodžio 11 d. data pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0005 ,,Inovatyvi matematika – kiekvieno mokinio sėkmė“. Projektas įgyvendinimas kartu su partneriais Utenos r. Užpalių gimnazija, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, Utenos Adolfo Šapokos gimnazija ir Utenos švietimo centru.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2017 m. gruodžio mėn. 11 d. ir pabaiga 2019 m. birželio 11 d.

Projekto tikslas – pagerinti matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimus, diegiant inovatyvų paramos modelį mokiniui, pagrįstą kontekstualiu, integraliu matematikos mokymo(si) procesu bei personalizuota pagalba.  Kuriamo modelio  vertybinis pagrindas - personalizuota edukacija, siekiant, kad kiekvienas mokinys eitų savo mokymosi keliu ir patirtų sėkmę.

Siekiami projekto veiklų fiziniai rodikliai: matematikos ugdymo turinio praktinių užduočių elektroninio banko sukūrimas; mokytojų konsultavimas; mokinių konsultacijos kūrybinių/projektinių darbų rengimui; mokinių personalizuotas konsultavimas; matematikos pamokos su asistentu; mokinių pažangos ir pasiekimų matavimo įrankių sukūrimas ir taikymas.              Projekto mokyklų komandos parengs pažangos vertinimo įrankius, kuriais bus matuojama viso projekto pridėtinė vertė mokinių PUPP pasiekimams bei mokinių pažangą leisiančius vertinti įrankius, kurie bus orientuoti į mokinio individualią pažangą dalykinėje sistemoje. Kuriami vertinimo ir įsivertinimo įrankiai parodys ir padės mokiniui, mokytojui, tėvams matyti mokymosi kokybę, pažangos tempą bei padės planuoti tolimesnes mokyklų pažangos kryptis. Siekiančias tobulinti veiklą Utenos „Saulės“, Utenos r. Užpalių ir Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijas konsultuos Utenos Adolfo Šapokos gimnazija, kuri turi ilgalaikę patirtį siekiant aukštų matematikos mokymosi pasiekimų bei išorės konsultantas - mokslininkas.

Projekto tikslinė grupė - švietimo įstaigų darbuotojai, kurie mokydamiesi ir veikdami suplanuotose veiklose sieks iškelto projekto tikslo. Mokytojų bendrųjų kompetencijų plėtojimui bus parengta ir vykdoma ilgalaikė neformaliojo švietimo programa.

Projektas prisidės prie mokyklų strateginių tikslų įgyvendinimo, kuriant gerą mokyklą; Utenos r. savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano, Kauno m. savivaldybės 2017–2019 metų strateginio plano švietimui keliamų siekių - gerinti ugdymo kokybę; Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos pirmo ir trečio tikslų įgyvendinimo - siekti nuolat tobulėjančių ir rezultatyviai dirbančių profesionalių mokytojų bei kurti jaunimui palankiausias galimybes išskleisti individualius gebėjimus; LR vyriausybės programos tikslo - darnaus švietimo kūrimo, tikslinės grupės diegiamos inovacijos ugdyme prisidės prie Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ siekio tapti sumania šalimi, kurioje gera gyventi ir dirbti.

             Projekto vykdytojas - Utenos „Saulės“ gimnazija.

             Projekto vadovė - Nijolė Zabukienė.

             Projekto koordinatorė - Ramunė Dasevičienė.

Projekto partneriai:

  • Utenos r. Užpalių gimnazija
  • Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija
  • Utenos Adolfo Šapokos gimnazija
  • Utenos švietimo centras.

Sveikiname Užpalių gimnazijos III g. klasės mokinę Elzę Šližytę, rajoninėje 11 klasių anglų kalbos olimpiadoje laimėjusią 1-ąją vietą. Mokinę ruošė anglų kalbos mokytoja metodininkė Jūratė Kirdeikienė. Linkime sėkmės atstovaujant Utenos rajoną šalies anglų kalbos olimpiadoje, vyksiančioje vasario 24 d. Vilniuje.

22549598 1441106629341060 5224927239672479225 n

Nors žiema vis nerodo savo aštrių, baltų nagų, bet jaunieji miško bičiuliai „Skruzdėliukai“ adventiniu laikotarpiu paskelbė akciją „Lesyklėlė už lango“. Ačiū už iniciatyvumą ir pagamintas lesyklas šiems vaikams: Daivydui, Motiejui, Jokūbui, Kotrynai, Viltei, Aistei, Kamilei, Pijui, Antanui, o jų tėveliams ačiū už pagalbą. Patys mažiausieji lesyklėles piešė. Aktyviausiam būrelio nariui Antanukui Rudokui noriu padėkoti už praktinę pamoką „Lesyklėlę pasigamink pats“. Jis su savo medžiagomis ir įrankiais pademonstravo būrelio draugams kaip pagaminti lesyklėlę. Džiugu, kadgimnazijos parlamento nariai palaikė mūsų akciją ir papildė paukštelių maisto sandėlį – padovanojo maišą saulėgrąžų. Dabar mažiesiems reikės pasirūpinti, kad lesyklėlėse visą žiemą netrūktų maisto paukšteliams.


JMB būrelio vadovė mokyt. O. Sirvydienė

lesa1 lesa2

Kartu su šventiniu šurmuliu baigėsi ir kūrybinių darbų paroda “Eglutė ne iš miško”, kurią organizavo etnokultūros būrelis (vad. O. Sirvydienė), gimnazijos vaikų dienos centras “Saulutė” (vad. V. Rudokienė) ir mokyt. S.Leleivienė su savo mokiniais. Vaikai su dideliu noru gamino eglutes iš įvairiausių medžiagų. Labai džiaugiamės, kad prisidėjo ir kūrybingi šeimų nariai. Vaikai patyrė daug gerų emocijų, džiaugėsi savo darbais, o mokyklos bendruomenė visą šventinį laikotarpį galėjo grožėtis darbų paroda. Už darbą vaikai sulaukė apdovanojimų. Tikimės, kad dažniau imsime kurti šventę patys, o eglutės liks augti miške.


Vaikų dienos centro vadovė V. Rudokienė

Sausio 8 d. 6-9 klasių mokiniai buvo pakviesti į Europos režisierių trumpametražių filmų popietę. Jie žiūrėjo profesionalų sukurtus meninius filmus, kuriuose kalbama apie toleranciją, santykius šeimoje, kultūrų skirtumus bei įvairovę, žmogaus teises. Filmus pristatė ir diskusiją vedė VšĮ „Kino saga“ direktorė Lina Užkuraitytė.

bf1 bf2

Futbolo treneris D. Širvys organizavo sporto šventę Užpalių pradinių klasių mokiniams. Mokiniai žaidė salės futbolą. Po žaidimo Užpalių LIONS klubo narė N. Rimkevičienė įteikė dovanas, sportinius batelius ir visus vaišino tortu. Treneris D. Širvys ir N. Rimkevičienė linkėjo mokiniams, kuo daugiau sportuoti.

IMG 6425 IMG 6470

 

Joomla templates by a4joomla