(pagal prioritetą ,,Jaunimo savanoriškos veiklos plėtra“)

Utenos švietimo centras kartu su partneriais vykdo projektą „Savanorystės spalvos“, kurio veiklas finansuoja Utenos rajono savivaldybė. Projekte dalyvauja Utenos rajono savivaldybės III gimn. kl. mokiniai ir pedagogai. Šiuo projektu siekiama skatinti jaunimo savanorystę sudarant jiems sąlygas pažinti įvairiapuses savanoriškos veiklos formas, galimybes, naudą pačiam savanoriui ir visuomenei. Pasak projekto koordinatorės, Utenos švietimo centro metodininkės Ramunės Dasevičienės, savanoriškoje veikloje žmogus gali tobulėti, ugdyti pasitikėjimą savimi, atsakomybę, mokytis padėti kitiems, pažinti darbo pasaulį, įgyti naujų žinių, išbandyti save praktinėse veiklose. Savanoriauti galima ne tik mokyklose, darželiuose, turizmo, kultūros, meno centruose, muziejuose, globos namuose, sveikatos priežiūros įstaigose, bibliotekose, miesto ar kokio nors kitokio pobūdžio renginyje, akcijose, bet ir botanikos soduose, regioniniuose parkuose ar kitose organizacijose, darbo vietose bei pasaulyje.
Projekto veiklos
Balandžio mėn. vyko paskaita-diskusija „Nuo vietinių savanorystės renginių Utenoje iki tarptautinės savanorystės programų“. Utenos jaunimo informacijos centro bei Utenos Jaunimo darbo centro atstovų informacinė paskaita, supažindinant projekto tikslinę grupę su šių įstaigų veikla, jų teikiamomis paslaugomis, vietiniais savanorystės renginiais Utenoje bei tarptautinėmis savanorystės programomis.
Gegužės mėn. vyko pažintinė ekskursija į Kauną pagal programą „Savanorystės praktinės patirtys“. Projekto dalyviai susipažino su Kauno marių regioninio parko ir Lietuvos zoologijos sodo vykdomomis veiklomis, praktinėmis savanorystės patirtimis. Taip pat projekto dalyviai susitiko su Kauno technologijos universiteto studentais. Studentai pasidalino savanoriškos veiklos patirtimis ir jos nauda savanoriui bei visuomenei.
Projekto veiklų pabaigoje, kūrybinių dirbtuvių metu, projekto dalyviai savo gimnazijų bendruomenėse pristatys projekto veiklas, naujas patirtis, galimas savanorystės formas, galimybes, naudą pačiam asmeniui ir visuomenei. Diskutuos ir aptars naujas galimas savanorystės veiklos formas, savanorystės galimybes savo bendruomenėse, savo krašte ar kitose vietose bei savanorystės plėtojimui galimą bendradarbiavimą su jaunimo organizacijomis, jaunimo reikalų koordinatoriais, savivaldybės bei verslo atstovais


Projekto dalyviai ir partneriai:
Utenos Adolfo Šapokos gimnazija
Utenos Dauniškio gimnazija
Utenos „Saulės“ gimnazija
Utenos r. Užpalių gimnazija.

projek

kla

2018 m. vasario 21 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje vyko Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0005 ,,Inovatyvi matematika – kiekvieno mokinio sėkmė“ bendrųjų įgūdžių programos I dalies mokymai „Efektyvaus mokymosi principai ir metodai“. Mokymus vedė lektorius Andrius Berniukevičius.
Mokymuose dalyvavo projekto partnerių – Utenos „Saulės“ gimnazijos, Utenos rajono Užpalių gimnazijos ir Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mokytojų komandos.
Dalyvaudami šiuose mokymuose mokytojai susipažino su psichologinėmis ir fiziologinėmis priežastimis, trukdančiomis besimokantiesiems įsisavinti informaciją, suprato, kaip integracija ir vertinimas gali paskatinti mokytis, gilinosi į esminius mokymo principus ir metodus, kurių pagalba besimokančiųjų žinios būtų tvirtos ir virstų gebėjimais, mokėsi atpažinti psichologines ir fiziologines kliūtis, trukdančias mokytis, gilinosi, kaip efektyviai pervesti informaciją iš trumpalaikės į ilgalaikę atmintį.

kla1 kla2

 

kla

Pasirašyta sutartis su Europos socialinio fondo agentūra

dėl projekto ,,Inovatyvi matematika – kiekvieno mokinio sėkmė“

įgyvendinimo

Utenos „Saulės“ gimnazija 2017 m. gruodžio 11 d. data pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0005 ,,Inovatyvi matematika – kiekvieno mokinio sėkmė“. Projektas įgyvendinimas kartu su partneriais Utenos r. Užpalių gimnazija, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, Utenos Adolfo Šapokos gimnazija ir Utenos švietimo centru.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2017 m. gruodžio mėn. 11 d. ir pabaiga 2019 m. birželio 11 d.

Projekto tikslas – pagerinti matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimus, diegiant inovatyvų paramos modelį mokiniui, pagrįstą kontekstualiu, integraliu matematikos mokymo(si) procesu bei personalizuota pagalba.  Kuriamo modelio  vertybinis pagrindas - personalizuota edukacija, siekiant, kad kiekvienas mokinys eitų savo mokymosi keliu ir patirtų sėkmę.

Siekiami projekto veiklų fiziniai rodikliai: matematikos ugdymo turinio praktinių užduočių elektroninio banko sukūrimas; mokytojų konsultavimas; mokinių konsultacijos kūrybinių/projektinių darbų rengimui; mokinių personalizuotas konsultavimas; matematikos pamokos su asistentu; mokinių pažangos ir pasiekimų matavimo įrankių sukūrimas ir taikymas.              Projekto mokyklų komandos parengs pažangos vertinimo įrankius, kuriais bus matuojama viso projekto pridėtinė vertė mokinių PUPP pasiekimams bei mokinių pažangą leisiančius vertinti įrankius, kurie bus orientuoti į mokinio individualią pažangą dalykinėje sistemoje. Kuriami vertinimo ir įsivertinimo įrankiai parodys ir padės mokiniui, mokytojui, tėvams matyti mokymosi kokybę, pažangos tempą bei padės planuoti tolimesnes mokyklų pažangos kryptis. Siekiančias tobulinti veiklą Utenos „Saulės“, Utenos r. Užpalių ir Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijas konsultuos Utenos Adolfo Šapokos gimnazija, kuri turi ilgalaikę patirtį siekiant aukštų matematikos mokymosi pasiekimų bei išorės konsultantas - mokslininkas.

Projekto tikslinė grupė - švietimo įstaigų darbuotojai, kurie mokydamiesi ir veikdami suplanuotose veiklose sieks iškelto projekto tikslo. Mokytojų bendrųjų kompetencijų plėtojimui bus parengta ir vykdoma ilgalaikė neformaliojo švietimo programa.

Projektas prisidės prie mokyklų strateginių tikslų įgyvendinimo, kuriant gerą mokyklą; Utenos r. savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano, Kauno m. savivaldybės 2017–2019 metų strateginio plano švietimui keliamų siekių - gerinti ugdymo kokybę; Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos pirmo ir trečio tikslų įgyvendinimo - siekti nuolat tobulėjančių ir rezultatyviai dirbančių profesionalių mokytojų bei kurti jaunimui palankiausias galimybes išskleisti individualius gebėjimus; LR vyriausybės programos tikslo - darnaus švietimo kūrimo, tikslinės grupės diegiamos inovacijos ugdyme prisidės prie Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ siekio tapti sumania šalimi, kurioje gera gyventi ir dirbti.

             Projekto vykdytojas - Utenos „Saulės“ gimnazija.

             Projekto vadovė - Nijolė Zabukienė.

             Projekto koordinatorė - Ramunė Dasevičienė.

Projekto partneriai:

  • Utenos r. Užpalių gimnazija
  • Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija
  • Utenos Adolfo Šapokos gimnazija
  • Utenos švietimo centras.

Utenos r. Vyžuonų pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašas

Joomla templates by a4joomla