Vasario 5 dieną Užpalių gimnazijos IV g. klasės mokiniai apsilankė Ignalinos atominėje elektrinėje. Buvo įdomu visiems, kurie domisi Ignalinos atominės elektrinės istorija, veikimo principu, eksploatavimo nutraukimo darbais, radiacinės saugos reikalavimais. Ekskursija vyko kontroliuojamoje Ignalinos atominės elektrinės teritorijoje: reaktorių salėje, mašinų salėje, bloko valdymo skyde. Mokiniai džiaugiasi turininga išvyka.


Jaunieji žurnalistai

ae1

Sveikiname mūsų Užpalių gimnazijos šviesuolius, rajono olimpiadų nugalėtojus! Džiaugiamės, kad jūsų toks gražus būrys! Linkime užsidegimo, kantrybės, atkaklumo ir užsispyrimo!

Jorūną Janaudį, I g. klasės mokinį, rajono biologijos ir fizikos olimpiadose užėmusį I vietas.

Augustiną Kubiliūną, IV g. klasės mokinį, rajono meninio skaitymo konkurse užėmusį I vietą.

Marių Pranaitį, III g. klasės mokinį, rajono fizikos olimpiadoje užėmusį I vietą.

Karolį Sirvydį, II g. klasės mokinį, Informatikos ir informacinio mąstymo konkurso ,,Bebras“ II etapo nugalėtoją ( geriausias rezultatas).

Luką Vaškelį, IV g. klasės mokinį, rajono biologijos ir fizikos olimpiadose užėmusį III vietas.

Emiliją Tarvydaitę, 6 klasės mokinę, rajono meninio skaitymo konkurse užėmusią  III vietą.

Gaivilę Karosaitę, 6 klasės mokinę, rajono jaunųjų filologų konkurse užėmusią III vietą.

Mokslas ir žinios visą gyvenimą bus būtina priebėga, todėl jeigu jaunystėje mokslo medžio nepasodinsime, vėliau neturėsime ir jo pavėsio.

Jaunieji žurnalistai

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, įgyvendina pedagogų trumpąsias stažuotes Lietuvoje. Jų tikslas – suteikti galimybę patyrusiems mokytojams, kurie tobulino kvalifikaciją užsienyje, dalyvauja projektuose, rengia mokymo priemones, skleisti savo patirtį, o mokytojams stažuotojams įsisavinti šią patirtį. Stažuotojas, atvykęs į stažuotę organizuojančią mokyklą, turi galimybę dalyvauti mokyklos praktinėje veikloje, susipažinti su mokyklos bendruomene, lankytis atvirose pamokose, susipažinti su naujais mokymo metodais.
Sausio 13 – 18 dienomis buvo įgyvendinama stažuotė pagal programą “Dalykų integracija ir išorinių edukacinių aplinkų panaudojimas užsienio kalbų ir technologijų pamokose“, kur kartu su anglų kalbos mokytoja Kristina Bagužiene iš Telšių „Atžalyno“ progimnazijos ir technologijų mokytojais Robertas Rinkevičiumi ir Olga Semėniene iš Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos stažavomės Druskininkų “Ryto” gimnazijoje. Stažuotės tikslas buvo per pamokų stebėjimus, pokalbius su mokytojais ir gimnazijos administracija susipažinti su mokyklos veikla, vykdomais projektais, pasidalinti gerąja pedagogine patirtimi, susipažinti su mokyklos bendruomene.
Gimnazijos direktorė Egidija Vilkienė papasakojo apie mokyklą, jos kelią nuo vidurinės iki gimnazijos, kuo gyva mokykla, jos pasiekimus ir rūpesčius. Projekto koordinatorė, anglų kalbos mokytoja, Gitana Stukienė pristatė mus mokyklos bendruomenei, papasakojo apie mokyklos vykdomus projektus, pasidalijo asmenine patirtimi dalyvaujant projektuose ir stebint mokytojų darbą užsienyje, aprodė mokyklos muziejų ir visą savaitę mumis labai rūpinosi.
Esu labai dėkinga užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių ir ispanų) mokytojams, kurie labai nuoširdžiai dalinosi savo asmeninėmis patirtimis ir praktiškai pristatė pamokose naudojamus užsienio kalbų mokymo metodus.
Mokytoja Aušra Markevičiūtė ekskursijos metu po Druskininkus ne tik pristatė, kaip gimnazija įgyvendindama tarpdalykinę integraciją ir ugdymą karjerai veiklas bendradarbiauja su įvairiomis Druskininkų įmonėmis ir įstaigomis, bet su miestu supažindino taip, kad norisi dar kartą sugrįžti.
Lankėmės šalia gimnazijos įsikūrusiame Druskininkų amatų centre “Menų kalvė”, kur apžiūrėjome miesto menininkų paveikslų parodą, tapybos ant šilko, natūralios odos gaminių, audimo, keramikos, juvelyrikos, akvarelės liejimo ir grafikos bei floristikos dirbtuves.
Nuoširdžiai dėkoju visai Druskininkų “Ryto” gimnazijos bendruomenei už šiltą priėmimą.


Mokytoja Laima Janaudienė.

laima

Pasirodo, portretas gali būti ne tik žmogaus, bet ir augalo. Tuo įsitikino Užpalių gimnazijos 4 ir 5 klasės mokiniai sausio 28 dieną aplankę Utenos kraštotyros muziejų. Išvykos tikslas – susipažinti su muziejuje eksponuojamais XX a. pradžioje nutapytais augalų portretais. Juose vaizduojamos augalo dalys: stiebas, žiedai, sėklos, vaisiai. Mokiniai ne tik apžiūrėjo eksponuojamus darbus, bet atliko parengtas užduotis. Pasiskirstę komandomis jie turėjo surasti darbuose vaizduojamus medžius, vaisius, daržoves. Kita užduotis buvo susipažinti su konkrečiu augalu ir surasti jo dalis.
Puiki buvo išvyka, ir už ją mokiniai dėkoja mokytojai Neringai Šukienei. Mokiniai ne tik linksmai praleido laiką ir kūrybingai atliko užduotis, bet sužinojo ir Utenos kraštotyros muziejaus įkūrimo istoriją.


Urtė Urbanavičiūtė, Užpalių gimnazijos 5 kl. mokinė

82937120 177686406924681 4827268659149799424 n 82966654 546679722724125 6857443392947748864 n1 1

Sveikiname rajoninio 9-10 klasių anglų kalbos konkurso II vietos laimėtoją Jorūną Janaudį (I g klasė).

Sveikiname rajoninės matematikos olimpiados III vietos laimėtoją 11 klasės mokinių grupėje Marių Pranaitį.

Užpaliuose lankėsi Medininkų Pasieniečių mokyklos atstovai, kurie gimnazistus supažindino su pasieniečio ir kinologo profesijomis. (Nuotraukos – G. Šukytės)

IMG 20200121 131654 IMG 20200121 130432

Sausio 13-osios rytą Užpalių gimnazijos languose sušvito žvakių šviesa, liudijanti, kad mes prisimename, kokia yra Laisvės kaina. Per pirmą ir antrą pamokas Užpalių gimnazijos mokiniai lankėsi miestelio įstaigose ir įsegė žmonėms po šios reikšmingos dienos simbolį – Neužmirštuolę. Mokiniai paruošė klausimų apie Sausio 13-ąją ir gyvenimą po šios dienos. Užpalių kapinėse buvo aplankytas paminklas „Kovotojams už Lietuvos laisvę“. Prie paminklo mokiniai uždegė atminimo žvakutes. Maloniai nustebino Užpalių gimnazijos pradinių klasių mokiniai, kurie sugebėjo „pražydinti“ neužmirštuolių pievelę.


Informaciją pateikė Užpalių gimnazijos II g klasės mokinė Medeina Maniušytė
Tekstą surinko Užpalių gimnazijos 5 klasės mokinė Urtė Urbanavičiūtė

Mūsų mokyklos antro aukšto fojė pasipuošė mokinių piešiniais. Šią parodą organizavo Užpalių vaikų dienos centro kuratorė Nijolė Rimkevičienė. Piešinius piešė ne tik mūsų mokyklos, bet ir Krašuonos, Saldutiškio, Vyžuonų mokyklų, Užpalių vaikų dienos centrą lankantys mokiniai, net Utenos kolegijos studentai. Šios parodos tikslas – skatinti draugiškumą, parodyti, kad smurtui ne vieta šalia mūsų. Išrinkta gražiausio piešinio autorė – Užpalių gimnazijos I g klasės mokinė Kamilė Kublickaitė. Jos piešinys buvo naudojamas kuriant ženkliukus, kurie buvo skirti draugiškiausiai klasei. Draugiškiausia klase tapo Užpalių gimnazijos IV g klasė. Šie mokiniai ir pasipuošė puikiais ženkliukais, dar gavo skanų tortą. Taip ir turi būti. Juk jie vyriausi, jie turi rodyti mums pavyzdį.
Informaciją rinko B. Vinokurova, 7 kl. mokinė, žinutę rašė Urtė Urbanavičiūtė, 5 kl. mokinė

Tęsdama debatų anglų kalba tradicijas Užpalių gimnazijos mokinių komanda, Medeina Maniušytė (II g), Augustinas Kubiliūnas (IV g) ir Jorūnas Janaudis (I g), dalyvavo šalies mokinių Debatų centro organizuotame čempionate anglų kalba, kuris vyko 2019 m. gruodžio 21 d. ISM universitete Vilniuje. Mokinius į čempionatą palydėjo mokytoja Jūratė Kirdeikienė. Mūsų gimnazijos komanda debatavo su Kauno, Vilniaus ir Šiaulių komandomis, vyko du raundai paruošta tema apie Islamo valstybėje esančius ES piliečius (This House believes that governments should take back the women and children who were affiIiated with ISIS). Taip pat du Impromptu raundai, kas reiškia debatavimą be išankstinio pasiruošimo aktualiomis visuomeninėmis temomis.
Debatai yra akademinės gimnazijos veiklos dalis, kuri yra būtina lavinant šiuolaikinį jauną žmogų. Debatai moko komandinio darbo, lavina protą, valią ir užsienio kalbos vartojimą.

DSC00214 DSC00217

Kad laukiame Kalėdų, rodė daug ženklų: Advento rytmetys, vainikas su keturiomis žvakėmis, papuošta eglutė, besipuošianti mokykla ir nuolat laisvos salės ieškantys mokiniai (laisvos salės reikėjo repeticijoms). Kiekviena klasė norėjo kuo geriau pasirodyti. Kokią programą parengė kiekviena klasė, paaiškėjo penktadienį, gruodžio 20 dieną. Buvo visko: ir šokių, ir dainų, ir vaidinimų. 5 klasės mokiniai šoko lėlių šokį, o šeštokai papasakojo Kempiniuko Plačiakelnio istoriją. 7,8 klasės mokiniai sukūrė naują pasakojimą apie Šreką... Tokį vakarą nutinka įvairių netikėtumų, taip nutiko ir šį kartą – I g klasės mokiniams teko surasti eglutę. Kai buvo surasta eglutė, linksmai šoko III g klasės mokiniai. Buvo linksma ir smagu.

Urtė Urbanavičiūtė, 5kl. mokinė

Senųjų Metų palydoms Utenos r. Užpalių gimnazijoje buvo numatyta tema Animacinių filmukų Kalėdos. Mokiniai nuo penktos iki dvyliktos klasės burtų keliu traukė filmuką, ruošėsi ir kūrybiškai pristatyti savąją jo interpretaciją. Jautėsi nuoširdus mokinių ir auklėtojų bendradarbiavimas, o rezultatas- įdomiai, estetiškai ir su humoru pristatyti filmukų siužetai bei veikėjai. Sėkmę rodė salėje girdimi garsūs aplodismentai bei nuoširdus žiūrovų juokas. Juntama mokyklos bendruomenės- administracijos, mokytojų, mokinių, tėvų ir kitų darbuotojų- darna skleidė jaukią kalėdinę nuotaiką.
Pasibaigus meninei daliai, buvo įteikti padėkos raštai per keturis šių mokslo metų mėnesius įvairiuose respublikiniuose ir rajono konkursuose dalyvavusiems mokiniams, kurių net penkiasdešimt penki.
Kartu apibendrinti ir projekto ,,Patyčioms – NE“ rezultatai. Jame dalyvavo Saldutiškio, Vyžuonų, Krašuonos ir Užpalių mokyklų mokiniai. Projekto tikslas- pozityviomis veiklomis skatinti vaikų, jaunuolių draugiškumą. Utenos r. Užpalių gimnazijos mokinių savivalda kartu su mokytojais išrinko draugiškiausią klasę. Ja tapo dvyliktos klasės gimnazistai- abiturientai. Jiems bus įteikti ženkliukai-lipdukai ,,Draugiška klasė“. Ženkliuko piešinio autorė- aštuntos klasės mokinė Kamilė Kublickaitė. Nugalėtojai apdovanoti saldžiais prizais, o Kamilė - piešimo priemonėmis, kad ir ateityje meniškai atspindėtų prasmingus darbus gimnazijoje.
Didžiuojuosi savo buvusia mokykla, kuri ir laiko tėkmėje išlieka ženkli gerais rezultatais.


Užpalių Garbės Pilietė Nijolė Rimkevičienė.

Foto 1 foto2

Advento metas - pats tamsiausias gamtoje, bet šviesiausias žmogaus sieloje. Jis kupinas vidinės šviesos ir laukimo. Maloniai nustebino Užpalių gimnazijos Ig klasės mokiniai, kuriems talkino Medeina iš II g ir Matas iš 7 klasių, pakvietę gruodžio 2 d. po pirmos pamokos į Advento rytmetį. Advento vainikas ir uždegta pirmoji žvakė maloniai sušildė visus susirinkusius vos spėjusį prašvisti rytą. Renginio vedėjai priminė visiems susirinkusiems, kokia ypatinga Advento nuotaika, pristatė svarbiausius šio laikotarpio simbolius, dainavo lyrines dainas apie Meilę, Viltį. Trumpas, bet labai šiltas renginys maloniai nuteikė dienai. Tapo šviesiau.


Gabrielė Vilimaitė, 7 klasės mokinė

Sveikiname 5 klasės mokinę Urtę Urbanavičiūtę, jaunąją žurnalistę, parašiusią pirmąją žinutę apie Tolerancijos dienos renginį Užpalių gimnazijoje.


Užpalių gimnazijos žurnalistų būrelio nariai


Tolerancijos diena


Švyturys padeda laivams surasti kelią į namus. Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – švyturys. Tolerancija – pagalba, meilė, supratimas, užuojauta, Tolerancija - šviesa. Minėdami šią dieną Užpalių gimnazijos mokiniai kūrė švyturius. Visų klasių mokiniai buvo labai išradingi. Pirmokai sudėjo švyturį iš gražiausių savo piešinių, šeštokai suklijavo paveikslą, kuriame laivams kelią rodo švyturys, IV g klasės mokiniai sukūrė savo svajonių švyturį...Sunku išrinkti patį gražiausią švyturį. Visi jie šviečia ir rodo mums kelią, kad nepaklystume.


Urtė Urbanavičiūtė, 5 klasės mokinė

Lapkričio 20 dieną 50 mokinių iš visos Lietuvos buvo pakviesti į renginį „Vaikų forumas‘“, skirtą JTO Vaiko Teisių konvencijos 30- čiui. Renginio šūkis „Mano nuomonė irgi svarbi“. Mokiniai LR Vyriausybės rūmuose susitiko su vyriausybės nariais, o vėliau diskusijos persikėlė į LRT studiją. Forumas buvo transliuojamas tiesiogiai , jį moderavo televizijos profesionalai I. Krupavičius,R. Miliųtė R. Tapinienė ir kiti. Tarp atrinktųjų mokinių Utenos gimnazijai atstovavo ir buvo aktyvi dalyvė, 8 klasės mokinė, Debatų klubo narė Beatrisė Vinokurova, kuri pasirinko diskusijai aplinkosaugos temą.

LRT · 1:36 „Vaikų forumą“ stebėti galite portale LRT.lt: https://www.lrt.lt/mediateka/tiesiogiai/live1

received 1024535924556430

ptlk

Respublikos g. 66, LT 35158 Panevėžys,
tel. 8 (45) 59 61 92, faks. 8 (45) 58 37 89, el. paštas
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2019-11-26

Panevėžio teritorinės ligonių kasos (TLK) specialistai, prieš kurį laiką viktorinos „Ar viską žinai apie sveikatos draudimą ir ne tik?“ laimėtojų prizus įteikę jų daugiausia pelniusiems Zarasų rajono Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos mokiniams, šią ir praėjusią savaites viešėjo Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus ir Utenos rajono Užpalių gimnazijose.

Į abi mokyklas nuvežti ne tik apdovanojimai juos viktorinoje laimėjusiems šių mokyklų gimnazistams, bet ir pravestos pamokos apie privalomąjį sveikatos draudimą visiems vyresniųjų klasių mokiniams. Jiems taip pat surengta momentinė viktorina.

Spalio pradžioje organizuotos Panevėžio TLK viktorinos nugalėtojo titulas atiteko Užpalių gimnazijos III klasės mokinei Deimantei Janukėnaitei, kuri vienintelė iš daugiau kaip 300 viktorinos dalyvių surinko didžiausią taškų skaičių – 33 iš 35. Paskatinamieji prizai įteikti dar 3 dalyviams, surinkusiems 30 ir 29 taškus: Užpalių III klasės gimnazistei Samantai Sidabraitei, Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos abiturientei Aurelijai Pitrėnaitei ir III klasės gimnazistei Kamilei Bartkevičiūtei. Padėkos ir paskatinimai skirti ir Užpalių gimnazijos biologijos mokytojai Neringai Šukienei bei visuomenės sveikatos priežiūros specialistei Ritai Latvėnienei.

„Viktoriną organizavome jau aštuntą kartą ir džiaugiamės, kad ji tarp mokinių – vis dar populiari. Iš viso viktorinoje dalyvavo 341 mokinys iš 19 mokyklų, 8 savivaldybių – Panevėžio miesto ir rajono, Biržų, Ignalinos, Kupiškio, Pasvalio, Utenos ir Zarasų rajonų. Tai buvo pats didžiausias dalyvių skaičius per visus viktorinų organizavimo metus. 2019 m. atsižvelgta į ankstesnius mokinių pastebėjimus – priemonėje dalyvauti pakviesti ir abiturientai. Dalyviams reikėjo atsakyti į 35 klausimus. Nugalėtojais paskelbėme 10 pirmųjų, teisingiausiai atsakiusių į daugiausia viktorinos klausimų. Dar 16-ai dalyvių, po nugalėtojų teisingiausiai atsakiusių į klausimus, komisija skyrė paskatinamuosius prizus. Džiaugiamės, kad mokiniai viktorinoje dalyvauja beveik be raginimo, savanoriškai. Be abejonės, prie to daug prisideda mokytojai ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, kurie skatina dalyvauti, skiria dalį pamokų laiko atsakymams išsiųsti. Už tai ligonių kasos specialistai jiems yra dėkingi. Panevėžio TLK dėkoja visiems viktorinos dalyviams!“ – Kupiškyje teigė Panevėžio TLK Administravimo skyriaus vedėja Asta Levickienė.

Prieš laimėtojų pasveikinimą Panevėžio TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sigita Paulauskienė Kupiškyje, o šio skyriaus vyriausioji specialistė Laura Nakrošienė Užpaliuose į netradicinę pamoką susirinkusius II–IV gimnazijos klasių mokinius trumpai supažindino su privalomojo sveikatos draudimo (PSD) sistema, paaiškino, kodėl visi mokiniai turi galimybę lankytis sveikatos priežiūros įstaigose ir gydytis jose nemokamai, kas apmoka už mokiniams suteiktas paslaugas. Daugiausia dėmesio skirta studentų ir mokyklas baigusių, bet toliau nebesimokančių jaunuolių PSD galimybėms išaiškinti. Kalbėta ir apie Europos sveikatos draudimo kortelės naudą, perspėta, kaip nepadaryti žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui.

Atidžiai viešnių informacijos klausęsi mokiniai parodė susidomėjimą PSD. Užpalių gimnazistai uždavė klausimų, ar užsienyje nemokamai galima gauti tik būtinąją medicinos pagalbą, ar yra galimybių nemokėti už gydytojo endodontologo paslaugas. Kupiškėnai teiravosi, ką reikia daryti dėl PSD, jei planuojama, baigus mokyklą, išvykti dirbti į užsienį.

Mokiniams atsakyta į šiuos klausimus, taip pat jų prašyta padiskutuoti plačiau teisingai atsakius į kai kuriuos momentinės viktorinos klausimus – kodėl negalima nemokėti PSD įmokų gyvenant Lietuvoje ir esant sveikam, kas atsitiktų, jei Lietuvos valstybė per PSD sistemą neužtikrintų medicinos pagalbos žmogui susirgus, kodėl svarbu apsidrausti sveikatą PSD ir pan.

Gimnazistų atsakymai ir pasvarstymai ligonių kasos atstovus maloniai nustebino – jauni žmonės suprato ir pritarė PSD sistemos principams. Momentinėje viktorinoje pasižymėjusiems abiejų mokyklų gimnazistams įteikti nedideli prizai.

Panevėžio TLK organizuojamose viktorinose per 8 metus iš viso dalyvavo daugiau kaip 1500 mokinių. Iš jų laimėtojais tapo arba paskatinamuosius prizus laimėjo 212 viktorinos dalyvių.

Teisingi viktorinos atsakymai skelbiami interneto svetainėje www.paneveziotlk.lt (paspaudus reklamjuostę „Mokiniams skirta viktorina“).

             Panevėžio teritorinė ligonių kasa

Ligonių kasos kviečia:

Rūpimus klausimus galite pateikti el. pašto adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba ligonių kasų informacijos telefono numeriu (8 5) 232 2222.

 DSC 3887 Copy DSC 3906

Lapkričio 15 – 16 dienomis, Vilniuje vyko respublikinė mokinių darbų konferencija „Mano indėlis į pasaulinius aplinkosaugos stebėjimus“. Šią konferenciją organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Šis renginys yra dalis tarptautinės GLOBE programos veiklų. GLOBE programa – tai tarptautinis NASA projektas.
Šioje konferencijoje dalyvavo mokiniai iš daugiau kaip 20 Lietuvos mokyklų, buvo pristatyti 27 mokinių pranešimai. Mūsų gimnazijos mokinys Marius Pranaitis (III g. kl.) pristatė savo atliktą projektą „Klimato kaitos stebėsena 2011 – 2018 Rytinėje Lietuvos dalyje“. Šiame projekte buvo apibendrinti paties autoriaus surinkti meteorologiniai duomenys nuo 2011 metų. Pateikiama informacija apie pastebimą vidutinės oro temperatūros didėjimą, kritulius, debesuotumą.
Darbui vadovavo Stasys Kirdeikis.

IMG 20191115 104622 1

Joomla templates by a4joomla