Kovo 19 -23 d. Užpalių gimnazija dalyvavo akcijoje „VEIKSMO SAVAITĖ BE PATYČIŲ 2018“. Mokinių parlamento vaikai kiekvieną savaitės dieną kvietė dalyvauti akcijoje „Juk tai nieko nekainuoja...“. Pirmadienį - kuo daugiau šypsotis, dalino priklijuojamas šypsenas. Antradienį kvietė sakyti komplimentus. Trečiadienį dalino draugystės apyrankes. Ketvirtadienį kvietė apkabinti vieniems kitus, o penktadienį surengė staigmenų pertrauką. Vaikai, mokytojai galėjo traukti lapelius su užduotimis, jas atlikę gavo po saldainį.
Dailės mokytoja R. Sakalauskienė su 5-8 ir I-IVg mokiniais piešė piešinius smurto ir patyčių prevencijos tematika. Soc. pedagogė pravedė užsiėmimus 1-8kl. ir I-IIg klasių mokiniams tema „Kurią pusę pasirinksi TU?“.
Taip pat siūlome sudalyvauti ir išspręsti mokiniams skirtą virtualų testą, kuris padės atpažinti netinkamą elgesį ir pasitikrinti, ar teisingai reaguojama į patiriamas, ar stebimas patyčias.
http://uzsaugialietuva.lt/testas/ Išsprendus testą suteikiamas pažymėjimas.

IMG 3246 IMG 3259

Pradinių klasių mokiniai ir priešmokyklinukai tęsia veiklas skirtas Lietuvos nepriklausomybės 100-čiui paminėti. Mokyklos antro aukšto hole vyko pamoka trečiokams apie vėliavą. Ją vedė mokytoja O. Sirvydienė. Ji papasakojo apie Jono Tarvydo išsaugotą trispalvę. Mokiniai sužinojo, kaip saugoti ir kaip elgtis su vėliava. Pamokos pabaigoje visi skyrė savo palinkėjimus Lietuvai ir sugiedojo himną.

IMG 8114 IMG 8135

Kovo 13d. Užpalių gimnazijos 5 ir 8 klasių mokiniai dalyvavo mokymuose, kaip saugiai elgtis ant ledo bei susipažino su naro – gelbėtojo profesija. Mokymai vyko ant Balčio ežero.
Kovo 22d. Ig ir IIg klasių mokiniai dalyvavo Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atvirų durų dienos renginyje, kur išklausė Lietuvos kriminalinės policijos biuro, Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro, Lietuvos kelių policijos, Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“, Lietuvos policijos mokyklos, Mykolo Romerio, Viešojo saugumo fakulteto pristatymus.

karj1 karj2

Žemės dienos proga priešmokyklinės grupės vaikučiai pasveikino tėvelius ir padovanojo jiems koncertą „Sveikinu Žemę“. Telydi Jus visus gera nuotaika, kurią vaikai padovanojo koncerto metu. Gražaus pavasario visiems!


Priešmokyklinės grupės pedagogė
O. Sirvydienė

zdp

Kovo 21d. vyko rajoninė 1-10 kl. etikos olimpiada. Kaip ir kiekvienais metais taip ir šių metų pavasarį mokiniai rašė rašinius pasirinkta tema. 5kl.. mokinė Karolina Juzėnaitė rašė rašinėlį “Ypatinga draugystė“, jos darbelis užėmė 3 vietą 5-6 kl. grupėje. 7 kl mokinys Jorūnas Janaudis pasirinko temą „Laiko nesugrąžinsi“ šis darbas 7-8 kl. grupėje buvo įvertintas 1 vieta. 9-10 klasių grupėje laimėtos 2 prizinės vietos. Samanta Sidabraitė Ig užėmė 1vietą, o Sonata Bareikytė IIg laimėjo II vietą Šios mokinės pasirinko temą “ Kaip gyventi, kad vėliau nesigailėčiau“
Džiaugiamės ir sveikiname nugalėtojus

Etikos mokytoja Alma Vitėnienė

Nuo 1971 metų, kada Jungtinės Tautos pavasario lygiadienį paskelbė pasauline Žemės diena, jis minimas ir švenčiamas įvairiose pasaulio šalyse. Nuo 1992 metų pasaulinė Žemės diena minima ir Lietuvoje.
Žemės dienos tikslas- atkreipti dėmesį į aplinką, kurioje gyvename, klimato atšilimo, taršos problemas, skatinti kiekvieną prisidėti prie švarios aplinkos išsaugojimo. Paminėdami Žemės ir Vandens dienas, 5-8 klasių mokiniai varžėsi protmūšyje. Daugiausia taškų surinko ir pirmą vietą iškovojo 7 klasės komanda: Jorūnas, Pijus, Lukas, Agnė ir Greta.

082 085

Kovo 20 d. Užpalių seniūnijos gyventojai ir, žinoma, mūsų gimnazijos bendruomenė vakarėjant rinkosi į Pavasario Lygės šventę. Jos metu buvo pakelta Užpalių, kaip Mažosios Lietuvos Kultūros Sostinės, vėliava. Ta proga visus pasveikino bendruomenės „Užpalėnų krivūlė“ pirmininkė Vida Juškienė. Mažieji mūsų dainorėliai, vadovaujami Užpalių kc meno vadovės Nijolės Navikienės, suteikė šventei tikrai džiugią nuotaiką. Gražiai ir skoningai išmargintuose indeliuose sužibusiomis žvakutėmis, kurių neatsitiktinai buvo visas šimtas, visi sambūrio dalyviai išdėliojo Lygiadienio ženklą. Po to gražia eisena renginio dalyviai pasiekė mūsų dvaro kiemą, kur laukė jau liepsnojantis laužas ir bendruomenės bei Užpalių Lions klubo moterų parengtos vaišės. Žygeivių būrelio vadovas Giedrius Indrašius priminė šios šventės reikšmę, jos papročius. Visus maloniai nustebino iš Švenčionėlių atvykęs Šešėlių teatras. Baigiantis šventei į dangų buvo paleisti žibintai, simbolizuojantys grįžtančią šviesą ir viltį.


Bibliotekininkės

lyge1 lyge2

Minėdami Lietuvos Šimtmetį, džiaugiamės ir didžiuojamės tuo istoriniu tiltu, kuris sujungė 1253 m. liepos 6 d. gimusią senąją Lietuvą ir dabartinę nepriklausomą Lietuvos valstybę. Šios istorinės datos akivaizdoje turime atiduoti pagarbą tiems, kurie kovojo už mūsų šiandieną su ginklu rankose ir tiems, kurie negailėdami savęs kovojo už lietuvišką žodį, už lietuvišką raštą, už lietuvišką knygą. Vargu ar galėtume džiaugtis savo nuostabia kalba be mūsų knygnešių, kurie nepaisydami jokių sunkumų ir kliūčių spaudos draudimo metais nešė „liepsneles“ į dažno lietuvio trobą. Susirinkę bibliotekoje 6, 7 ir Ig klasių mokiniai į Poezijos šventę „Kalba gimtoji lūposna įdėta“ posmais dėkojo Užpalių krašto knygnešiams Motiejui Masiuliui, Martynui Siručiui, Tamošiui Uborevičiui, Mataušui Remeikiui, Juozui Baranauskui. Pasirengti šiam renginiui jiems padėjo mokytoja Otilija Šližienė. Šventę nuspalvino septintokės Gretos Šukytės atliekama daina. Renginio dalyvius maloniai nustebino gimnazijos mokinių parlamento deleguoti „knygnešiai“ atnešę bibliotekai taip reikalingų knygų. Pačių renginio dalyvių išrinkti gražiausiai deklamavę eiles mokiniai nuvyko į Užpalių kapines ir uždegė atminimo žvakutes ant mūsų kraštiečio knygnešio Juozo Baranausko kapo.


Bibliotekininkės

knygn1 knygn2 knygn3 knygn4

Lietuvos šimtmečio Utenos rajono Metų ketvirtokė mokosi Užpalių gimnazijoje. Kovo 14 d. ja tapo Izabela Vinocurova.

izabela1

Š.m. kovo 1 d.vyko Utenos rajoninė geografijos olimpiada ,,Mano gaublys'' skirta I - IV gim. kl mokiniams. Norime pasidžiaugti , kad Užpalių gimnazijos I gim kl. mokinys Marius Pranaitis užėmė II vietą. Didžiuojamės ir nuoširdžiausi sveikinimai Mariui Pranaičiui.

Mokytoja R.Satkūnienė

m

Kovo 12 dieną gimnazijos aktų salėje vyko tradicinė viktorina „Pažįstame ir mylime Lietuvą“, kurioje dalyvavo mišrios 7- 8 ir I – III g klasių mokinių ir jų tėvų komandos. Komandos nenusileido viena kitai, sumaniai atsakinėjo į klausimus. Renginio šventinę nuotaiką kūrė pradinių klasių mergaičių ansamblio atliekamos dainos, prasmingi eilėraščių posmai, deklamuojami
S. Sidabraitės (I g) ir A. Meidutės (7 kl.). Pasibaigus viktorinai buvo pasveikintas II g klasės mokinys A. Kubiliūnas, kuris Utenos savivaldybės mero A. Katino potvarkiu buvo apdovanotas atminimo ženklu ir padėka už aktyvią veiklą LMS informaciniame centre, vadovavimą gimnazijos parlamentui, iniciatyvumą, bendruomeniškumo puoselėjimą ir jaunimo telkimą bendrai veiklai.
Už paramą organizuojant šventinę popietę dėkojame V. ir P. Tarvydams, Užpalių bendruomenės pirmininkei V. Juškienei, dienos centro ‘Saulutė“ vadovei V. Rudokienei. Šia viktorina baigėsi renginių ciklas „Nuo Sausio 13 -osios iki Kovo 11- osios“.


Lietuvių kalbos, socialinių mokslų, dorinio, menų ir kūno kultūros metodinė grupė

IMG 7981 IMG 8007 IMG 7991 IMG 7988

Kovo 5 dieną gimnazijoje šurmuliavo Kaziuko mugė. Smagu, kad netrūko prekiautojų ir pirkėjų.
Renginio metu buvo renkamos lėšos gyvūnų globos draugijos augintiniams. Buvo surinkta 31 € 26 ct. Už šiuos pinigus bus nupirkta maisto keturkojams draugams. Ačiū visiems aukojusiems.

IMG 3212 IMG 3214 IMG 3216 IMG 3217

Vasario 2 dieną Utenos meno mokyloje vyko 9-12 klasių mokinių dailės olimpiada, tema „ Lietuvos sėkmės istorijos šimtmetis: praeitis, dabartis, idėja Lietuvai". Užpalių gimnazijai atstovavo III g. klasės mokinės Monika Dicevičiūtė ir Elzė Šližytė, kuri užėmė 3 vietą. Sveikiname!

28379045 211072659449014 4827273166265098492 n 1

Vasario 24 d. Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje vyko respublikinė anglų kalbos olimpiada, kurioje dalyvavo 82 gimnazistai iš daugelio šalies miestų ir apskričių. Utenos rajonui joje atstovavo Užpalių gimnazijos III g. klasės mokinė Elzė Šližytė, lydima anglų kalbos mokytojos Jūratės Kirdeikienės. Olimpiadą sudarė 3 dalys: rašto užduotis, kurią reikėjo atlikti pagal peržiūrėtą vaizdo įrašą, kalbėjimas dialogu ir kūrybinė užduotis, kurios metu konkurso dalyviai turėjo progą pabendrauti bei pasidalinti įspūdžiais besižvalgydami po Vilniaus senamiestį. Olimpiadai pasibaigus paaiškėjo rezultatai ir buvo apdovanoti nugalėtojai. III g. klasės mokinė Elzė Šližytė iš 100 taškų surinko 85 ir užėmė 7-tą vietą.
Kalba atveria kelius į šiuolaikinį pasaulį, suteikia galimybę pažinti, siekti tikslų.

ao1 ao2

Užpalių gimnazijos IIg klasės mokiniai aktyviai įsijungė į Lietuvos vaikų ir jaunimo centro paskelbtą akciją „Lietuva kviečia“. Šios akcijos tikslas – paskelbti apie Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį kuo daugiau pasaulio šalių. Kovo 2 dieną vyko virtuali konferencija su Kazachstano Respublikos Balchašo miesto M. Gorkio vidurinės mokyklos mokiniais. Mūsų mokyklos mokiniai rusų kalba pristatė savo šalį, trumpai papasakojo apie savo pomėgius, klausėme naujų pažįstamų iš Kazachstano dainos.


Rusų kalbos mokytoja A. Žilinskienė

pa1 pa2

Savo Tėvynę pažinti reikia pradėti nuo tėviškės, kurioje gyveni pažinimo. Užpalių gimnazijos ketvirtokai surinko medžiagą apie Užpalių miestelio istoriją ir išleido laikraštuką „Užpaliukų žinios“. Leidinyje tilpo ir legendos, ir straipsneliai apie klasės gyvenimą. Galima čia rasti pajuokavimų ir spalvotų paveikslėlių. Šį darbą vaikai skyrė Lietuvos 100 – mečiui.


Mokytoja Violeta Pranaitienė

laik1 laik2 laik3 laik4

Joomla templates by a4joomla